דירוג אשראי

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search
דירוג אשראי למדינות על פי סטנדרד אנד פורס

דירוג אשראי הוא ציון הניתן לאנשים פרטיים, חברות או מדינות, ומגדיר את יכולתם לפרוע הלוואות. חישוב הדירוג מסתמך על היסטוריה פיננסית, מצב הנכסים וההון העצמי, והיקף ההתחייבויות שיש לגוף המוערך. דירוג האשראי משמש משקיעים לצורך הערכת סיכונים בנוגע ליכולת הפירעון של הגוף הלווה. ככלל ניתן לומר שככל שדירוג האשראי של גוף לווה גבוה יותר, כך התשואה שעליו להעניק למשקיעים נמוכה יותר, משום שהתשואה הנדרשת נמצאת ביחס הפוך לסיכון.

דירוג אשראי אישי[edit | edit source]

נושא דירוג האשראי האישי מוסדר בישראל על ידי חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002, שאושר בכנסת ב-17 בינואר 2002 ויישומו החל במרץ 2004. חוק זה מאפשר לגופים המלווים להעריך את מידת הסיכון שיש בהתקשרות עם אדם פרטי על ידי גישה למאגרי מידע האוספים מידע כלכלי על אנשים פרטיים. איסוף המידע מתבצע על ידי גופים פרטיים שקיבלו רישיון מיוחד לצורך כך. המידע הנאסף נחלק לשני סוגים:

 • מידע שלילי - מידע הכולל נתונים על אי עמידה בתשלום חובות.
 • מידע חיובי - מידע הכולל נתונים על הלוואות שנלקחו ונפרעו.

המידע נאסף ממקורות המוגדרים בחוק כגון כונס הנכסים הרשמי, ההוצאה לפועל, בנק ישראל, בתי משפט והבנקים. החוק מסדיר את נושא הפרטיות בנוגע לגישה למידע הנאסף. המידע הנאסף משמש את הגוף המלווה לצורך דירוג האשראי של הלקוח. אין בישראל דירוג רשמי. ניתוח המידע ואופן השימוש בו תלוי בגוף המלווה. מעלות ומידרוג הן שתי החברות שמדרגות גופים הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב, לפי הזמנה מהגוף המדורג.

דירוג אשראי של חברות ומדינות[edit | edit source]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – דירוג אג"ח

חברות ומדינות נוהגות ללוות כספים מציבור המשקיעים באמצעות הנפקה של איגרות חוב. דירוג האשראי של חברות ומדינות מתבצע בעיקר בהקשר של הערכת יכולת לפרוע איגרות חוב. דירוג האשראי מתבצע על ידי חברות המתמחות בניתוח כלכלי של חברות ומדינות. מנקודת המבט של משקיע, יש דמיון רב בין חברה למדינה, שכן לשתיהן מערכות כלכליות דומות מאוד מבחינת הפרמטרים הנמדדים:

 • היסטוריה כלכלית
 • התחייבויות
 • תחזיות צמיחה / רווחים
 • התנהלות כלכלית

קיימות מספר חברות בעלות מוניטין, העוסקות בקביעת דירוג אשראי של חברות ומדינות, ובהן סטנדרד אנד פורס, מודי'ס ופיץ'. החברות משתמשות בסולמות המגדירים את רמת הסיכון. בסולם, המיוצג על ידי אותיות ומספרים, קיימות דרגות שונות של מנפיקים. הדירוגים שנותנות שלוש החברות הללו דומים מאוד, בדרך כלל. מלבדן קיימות חברות דירוג אחרות במדינות שונות, אשר הערכותיהן יכולות להיות שונות בתכלית. כך, למשל, חברת הדירוג דגונג גלובל הסינית נותנת לארצות הברית דירוג של AA, ולגרמניה AA-.

הדירוג הגבוה ביותר לפי סולם סטנדרד אנד פורס ופיץ' הוא AAA, המייצג יכולת מעולה לפרוע את התשלומים בגין ההתחייבות בהשוואה למנפיקים אחרים. AA משמעו שיכולת המנפיק לפרוע את התשלומים היא הרבה מעבר לממוצע, וכן הלאה. בנוסף לדירוג עצמו, מקובל גם לפרסם "אופק" לדירוג. נתון זה חוזה שינוי של הדירוג בעתיד. אופק "שלילי" מהווה מעין "כרטיס צהוב", המציף בעיות ונותן הזדמנות לתיקון. אופק "יציב" מעיד כי לא צפוי שינוי בדירוג בעתיד הקרוב. אופק "חיובי" מראה כי יש אפשרות לשיפור הדירוג. ה"אופק" יכול להינתן לתקופה מוגבלת, ובתום התקופה הדירוג משתנה בהתאם.

דירוג פיץ'[edit | edit source]

 • AAA: חברה/מדינה בעלת דרוג מושלם. יציבה ביותר ובאופן מעשי חסרת סיכון.
 • +AA: חברה/מדינה בעלת דרוג קרוב מאד למושלם. יציבה ביותר. עם בעיות לא משמעותיות מבחינת סיכון.
 • AA: חברה/מדינה איכותית, בעלת סיכון גבוה יותר מאשר AAA.
 • -AA: חברה/מדינה איכותית, בעלת סיכון גבוה יותר מאשר AA.
 • +A: חברה/מדינה אשר תוצאותיה יכולות להיות מושפעות ממצב כלכלי במידה מועטה.
 • A: חברה/מדינה אשר תוצאותיה יכולות להיות מושפעות ממצב כלכלי.
 • -A: חברה/מדינה אשר תוצאותיה יכולות להיות מושפעות ממצב כלכלי באופן מוגבר.
 • +BBB: חברה/מדינה במעמד בינוני, שכרגע תוצאותיה מניחות את הדעת ולמעלה מזה.
 • BBB: חברה/מדינה במעמד בינוני, שכרגע תוצאותיה מניחות את הדעת.
 • -BBB: חברה/מדינה במעמד בינוני, שכרגע תוצאותיה עדיין מניחות את הדעת, אך בסיכון מוגבר.
 • +BB: חברה/מדינה במעמד בינוני, אשר רגישה למצב הכלכלי מסביבה במידה מועטה.
 • BB: חברה/מדינה במעמד בינוני אשר רגישה למצב הכלכלי מסביבה.
 • -BB: חברה/מדינה במעמד בינוני, אשר רגישה למצב הכלכלי מסביבה באופן מוגבר.
 • +B: חברה/מדינה שמצבה הכלכלי מתנדנד.
 • B: חברה/מדינה שמצבה הכלכלית מתנדנד באופן משמעותי.
 • -B: חברה/מדינה שמצבה הכלכלי מתנדנד באופן משמעותי מאד.
 • +CCC: חברה/מדינה פגיעה ותלויה בסביבה כלכלית אוהדת במידה מסוימת.
 • CCC: חברה/מדינה פגיעה ותלויה בסביבה כלכלית אוהדת.
 • -CCC: חברה/מדינה פגיעה ותלויה בסביבה כלכלית אוהדת באופן מוגבר.
 • CC: חברה/מדינה פגיעה מאד. השקעה ספקולטיבית.
 • C: חברה/מדינה פגיעה מאד, על סף פשיטת רגל, אך כרגע ממשיכה לעמוד בהתחייבויותיה.
 • D: חברה/מדינה אשר אינה עומדת בהתחייבויותיה, ונראה כי לא תעמוד בהתחייבויותיה גם בעתיד.
 • NR: לא פורסם דירוג ציבורי.

דירוג מודי'ס[edit | edit source]

 • Aaa: חברה/מדינה איכותית ביותר. סיכון אפסי.
 • Aa1, Aa2, Aa3: חברה/מדינה איכותית מאד. סיכון קטן מאד.
 • A1, A2, A3: חברה/מדינה במעמד גבוה. סיכון נמוך.
 • Baa1, Baa2, Baa3: חברה/מדינה במעמד בינוני. סיכון מתון. השקעה עם מידה מסוימת של אלמנטים ספקולטיבים.
 • Ba1, Ba2, Ba3: חברה/מדינה במעמד בינוני שהשקעה בה מוגדרת ספקולטיבית.
 • B1, B2, B3: חברה/מדינה שהשקעה בה נחשבת ספקולטיבית בסיכון גבוה.
 • Caa1, Caa2, Caa3: חברה/מדינה הנחשבת למסוכנת והשקעה בה נחשבת לבעלת סיכון גבוה מאד.
 • Ca: השקעה שיש סיכוי מסוים שלא תהיה אבודה.
 • C: השקעה שיש סיכוי קטן מאד שלא תהיה אבודה.
 • WR: דירוג מבוטל או מוקפא
 • NR: לא דורג
 • P: דירוג מושעה או בתהליך בדיקה

דירוג האשראי של ישראל[edit | edit source]

מדינת ישראל מנפיקה איגרות חוב, ובשל כך נבדקת על ידי חברות דירוג האשראי. בשנים האחרונות הביאה הכלכלה הצומחת של ישראל לעלייה משמעותית בדירוג האשראי של ישראל.

להלן דירוג האשראי של ישראל על פי חברות דירוג האשראי השונות (נכון לנובמבר 2016):[1][2]

דירוג האשראי של מדינת ישראל קובע את יכולתה לקבל הלוואות ואת הריבית שעליה לשלם עבור הלוואות אלו.

בשנת 2002 נחתם הסכם בין ממשלת ארצות הברית לממשלת ישראל, המעניק לישראל ערבות של הממשלה האמריקאית להלוואות בסך של 9 מיליארד דולר. הסכם זה איפשר למעשה לישראל לקבל הלוואה כאילו הייתה בדירוג AAA, ובכך לשלם ריבית הנמוכה בכ-1.5% מהריבית שהייתה אמורה לשלם ללא ערבויות אלו. החיסכון נמדד בעשרות מיליוני דולרים בשנה.

בשנת 1988 סיכון האשראי של מדינת ישראל על חוב חיצוני לטווח ארוך דורג לראשונה על ידי חברת S&P  כ- "-BBB". רמת הדירוג הנמוכה ביותר בקבוצת הדירוג של ההשקעות הסולידיות (Investment Grade).

דירוג האשראי של ישראל על החוב החיצוני מ-1988 ועד היום

 • בינואר 1993 הועלה דירוג המדינה ל- "BBB".
 • בספטמבר 1993, על רקע שינויים פוליטיים, הועלה הדירוג פעם נוספת ל- "+BBB".
 • בשנת 1995, על רקע שיפור במצב הכלכלי של המשק נקבע דירוג האשראי של המדינה ל- "-A" (‏A3 אצל Moody's ) על ידי שלוש החברות.
 • בשנת 2000 העלתה Moody's את דירוג האשראי של המדינה ל-"A2".
 • בנובמבר 2007 העלתה S&P את דירוג האשראי של המדינה ל-"A".
 • בפברואר 2008 העלתה Fitch את דירוג האשראי של המדינה ל-"A".
 • באפריל 2008 העלתה חברת הדירוג Moody's את דירוג האשראי של מדינת ישראל ל-"A1".
 • באוקטובר 2008 אשררה חברת הדירוג S&P את דירוג האשראי של ישראל. תחזית הדירוג של ישראל שונתה ל-"יציב".
 • בספטמבר 2011 העלתה חברת הדירוג S&P את דירוג האשראי של ישראל לרמה של "+A", בעוד חברות הדירוג Moody's ו-Fitch אשררו במהלך 2011 את דירוג האשראי של המדינה ברמה של A1 יציב ב-Moody's, ו A יציב ב-Fitch.·
 • בנובמבר 2013 שינתה חברת הדירוג Fitch את תחזית הדירוג של ישראל מתחזית דירוג יציב, לתחזית דירוג חיובית, בנובמבר 2014 הורידה את התחזית ליציב[3], באפריל 2016 שוב העלתה לחיובי[4], ובנובמבר העלתה את הדירוג מ-"A" ל-"+A".

דירוג של מדינות נבחרות[edit | edit source]

להלן טבלת דירוג סטנדרט אנד פורס של מספר מדינות נבחרות. הנתונים נכונים לפברואר 2015.

צפון אמריקה
מדינה דירוג
קנדה AAA
ארצות הברית AA+
מקסיקו BBB+
פנמה BBB
הרפובליקה הדומיניקנית B+
ג'מייקה B-
הונדורס B
אל סלוודור BB-
קוסטה ריקה BB
גואטמלה BB-
דרום אמריקה
מדינה דירוג
ברזיל BBB-
ארגנטינה SD
קולומביה BBB
פרו BBB+
אקוודור B+
צ'ילה AA-
פרגוואי BB
אורוגוואי BBB-
סורינאם BB-
מערב אירופה
מדינה דירוג
צרפת AA
שוודיה AAA
ספרד BBB
בלגיה AA
בריטניה AAA
שווייץ AAA
יוון B-
איטליה BBB-
גרמניה AAA
אוסטריה AA+
פורטוגל BB
מזרח אירופה
מדינה דירוג
פולין A-
רומניה BB+
ליטא A-
בולגריה BB+
צ'כיה AA-
סלובקיה A
סרביה BB-
לטביה A-
אסטוניה AA-
הונגריה BB+
המזרח התיכון
מדינה דירוג
ישראל A+
לבנון B-
ערב הסעודית AA-
איראן NR
קפריסין B+
טורקיה BB+
ירדן BB-
עומן A-
איחוד האמירויות AA
מצרים B-
אפריקה
מדינה דירוג
קניה B+
אוגנדה B
דרום אפריקה BBB-
נמיביה NR
ניגריה BB-
טוניסיה BB
סנגל B+
קמרון B
המזרח הרחוק
מדינה דירוג
סין AA-
תאילנד BBB+
אוסטרליה AAA
יפן AA-
קוריאה הדרומית A+
סינגפור AAA
מאלזיה A-
אינדונזיה BB+
הודו BBB-
סרי לנקה B+
אסיה
מדינה דירוג
רוסיה BBB
קזחסטן BBB
אוקראינה B+
גאורגיה B+
אזרבייג'ן BB+
מונגוליה BB+
בלרוסיה B
פקיסטן B-
אפגניסטן NR
ארמניה NR

קישורים חיצוניים[edit | edit source]

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא דירוג אשראי בוויקישיתוף

הערות שוליים[edit | edit source]

ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית. (הדף המקורי, רשימת התורמים)
הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +4283 תווים

לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

NivdakVeushar.png