בבא בתרא

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search

בָּבָא בָּתְרָא הוא החלק השלישי במסכת נזיקין, שהיא המסכת הראשונה בסדר נזיקין שבמשנה.

בארמית "בבא בתרא" פירושו "השער האחרון", ולפניו במסכת נזיקין קיימות בבא קמא - השער הראשון, ובבא מציעא - השער האמצעי. החלוקה הזו היא בבלית, ואילו בארץ ישראל המסכת נחשבה תמיד כמסכת אחת. החלוקה לשלושה חלקים נעשתה באופן טכני - עשרה פרקים בכל מסכת - כאשר מבחינה תוכנית ניתן היה לחלק אחרת את המסכת; כך לדוגמה הפרק האחרון של בבא מציעא עוסק באותו נושא כמו הפרק הראשון של בבא בתרא. התוספתא של המסכת מחולקת גם היא לפנינו ל"בבות", עם אחד עשר פרקים בכל "בבא", כאשר המקבילה לפרק א' של בבא בתרא נמצאת (יחד עם המקבילה לפרק י' של בבא מציעא) בפרק י"א של "בבא מציעא".

בסידור הדפים עם פירושי רשב"ם ותוספות, בדפוס וילנה, יש במסכת 176 דפים, והיא המסכת הארוכה ביותר בש"ס בכמות הדפים (אך לא בכמות המילים, שכן בחלק גדול מדפיה, פירושי הרשב"ם והתוספות ממלאים שטח גדול מהרגיל בש"ס. המסכת הגדולה ביותר בכמות המילים היא מסכת שבת)[1].

מיקומה של המסכת בסדר נזיקין[edit | edit source]

לפי הקדמתו של הרמב"ם למשנה, מסכת זו ממוקמת בסוף מסכת נזיקין מכיוון שכולה דברי קבלה וסברות ואין לה סמך מפסוקים שבתורה.

פרקי המסכת[edit | edit source]

 1. השותפין שרצו לעשות מחיצה (שש משניות [2]) - הפרק עוסק בהלכות חלוקת שותפות, מחיצה בין חצרות (היזק ראיה) ועוד. בתלמוד עוסק הפרק גם במצוות צדקה, בזהותם של כותבי התנ"ך ועוד.
 2. לא יחפור אדם בור (ארבע עשרה משניות) - הפרק עוסק בנזקי שכנים.
 3. חזקת הבתים (שמונה משניות) - הפרק עוסק בהלכות חזקת ראיה וחזקת קניין במקרקעין. בתלמוד עוסק הפרק בכללים יסודיים בדיני 'טוען ונטען', כגון הלכות עדות, מיגו ועוד. בפרק גם סוגיות הלכתיות מפורסמות, כמו נסכא דרבי אבא וכל דאלים גבר.
 4. המוכר את הבית (תשע משניות) - פרק זה והשלושה שאחריו עוסקים בהלכות מכירה של בתים, חצרות, ספינות, שדות, בהמות, תבואה ועוד.
 5. המוכר את הספינה (אחת עשרה משניות).
 6. המוכר פירות לחבירו (שמונה משניות).
 7. האומר לחבירו בית כור (ארבע משניות) - דיני מכירה, כאשר לשון המכירה מתפרש למשמעויות סותרות, כגון "האומר לחבירו מידה בחבל (כלומר מידה מדויקת) הן חסר הן יתר (כלומר מידה משוערת) אני מוכר לך", וכדומה.
 8. יש נוחלין ומנחילין (שמונה משניות) - פרק זה עוסק בדיני ירושות, בין השאר בירושת הבת, בכור ובעל היורש את אשתו.
 9. מי שמת והניח בנים ובנות (עשר משניות) - גם פרק זה עוסק בדיני ירושה. עוד יש בו הלכות "אומדנא".
 10. גט פשוט (שמונה משניות) - עוסק בדיני שטרות, כולל שטרי חוב, שטרי מכר, וגיטין.

בסה"כ יש במסכת כ- 86 משניות.

פרשני המסכת בתלמוד הבבלי[edit | edit source]

רש"י כתב פירוש למסכת, ובמהדורות שלנו (ובכתבי היד של הפירוש) הוא נקטע בדף כ"ט עמוד א', וממנו ואילך מתפרשת המסכת על ידי נכדו, הרשב"ם, אם כי כמה תוספות של הרשב"ם נכתבו בגוף פירוש רש"י בתחילת המסכת. בדפוס פיזארו של המסכת נאמר בסוף פירושו של רש"י "כאן מת רש"י", אך היו חוקרים שפקפקו האם זו הסיבה להיקטעותו של הפירוש.

מלבד פירושי וחידושי הראשונים שנתחברו על רוב המסכתות, יש בידינו חידושיו של הר"י מיגאש למסכת זו. ופירושו של רבינו יונה גירונדי הידוע כ"עליות דרבנו יונה", על שם מנהגו לסיים כל סוגיא בפסיקת ההלכה במילים "עלה בידינו", וכן פירושו של הרמ"ה, רבי מאיר הלוי מטוליטולה בשם "יד רמה", שנמצא רק על מסכת זו ומסכת סנהדרין.

סוגיות מפורסמות[edit | edit source]

קישורים חיצוניים[edit | edit source]

 • ויקיטקסט משנה, מסכת בבא בתרא, באתר ויקיטקסט
 • ויקיטקסט תוספתא, מסכת בבא בתרא, באתר ויקיטקסט
 • ויקיטקסט תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, באתר ויקיטקסט
 • ויקיטקסט תלמוד ירושלמי, מסכת בבא בתרא, באתר ויקיטקסט
 • הערות שוליים[edit | edit source]

  1. ^ לפי ספירת המילים שבפרויקט השו"ת (באופן מקורב) בבבא בתרא 88,187 מילים ו-350,455 אותיות, ואילו במסכת שבת יש 116,533 מילים ו-463,595 אותיות. ישנה טעות נפוצה לפיה במסכת ברכות יש יותר מילים מבכל מסכתות הש"ס, אך העובדה היא שבמסכת ברכות יש רק 71,090 מילים ו-280,229 אותיות, וכמה מסכתות גדולות ממנה (פסחים, יבמות, כתובות, בבא קמא, בבא מציעא, חולין ומנחות).
  2. ^ מספר המשניות בכל פרק הוא לפי הספירה במשניות קהתי. בדפוסים אחרים תיתכן חלוקה שונה.
  3. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף ב'
  4. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף ח', עמוד א'
  5. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף י"ג, עמוד א'
  6. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף י"ז, עמוד ב' - דף י"ח, עמוד ב'
  7. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף כ"ג, עמוד ב'
  8. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף כ"ט, עמוד א' והלאה
  9. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף ע"ג, עמוד א' ואילך
  10. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף קל"ו, עמוד ב'
  11. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף ק"מ, עמוד ב'
  12. ^ תחילת פרק לא יחפור
  13. ^ תחילת פרק המוכר את הספינה


  ערך זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, תחת רשיון ייחוס שיתוף זהה (CC BY-SA 3.0). (הדף המקורי, רשימת התורמים)
  הערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב +480 תווים

  לעדכון מוויקיפדיה, לחץ כאן.

  NivdakVeushar.png