אנציקלופדיה:נקודת מבט נייטרלית

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search
תוכן וסגנון כתיבה

עריכה מנקודת מבט נייטרלית (אנגלית: Neutral Point Of View, ובקיצור NPOV) משמעותה להציג בצורה הוגנת וללא דעות קדומות את כל העובדות החשובות שפורסמו על ידי מקורות אמינים. כל המאמרים באנציקלופדיה היהודית צריכים להיכתב מנקודות מבט נייטרלית. נקודת מבט נייטרלית היא אחד מעקרונות היסוד של האנציקלופדיה היהודית. מדיניות זאת אינה ניתנת למשא ומתן, ועל כל העורכים לפעול לפיה. "נקודת מבט נייטרלית" היא אחד משלושת עקרונות התוכן המרכזיים של האנציקלופדיה היהודית. השניים האחרים הם "יכולת אימות המידע" ו"איסור מחקר מקורי". שזירת עקרונות מרכזיים אלה יחד מאפיינת את סוג ואיכות החומר שמקובלת במאמרים באנציקלופדיה היהודית. משום שעקרונות אלה עובדים בהרמוניה, אין לפרש אותם בנפרד האחד מהשני, ועל העורכים להכיר היטב את השלושה. העקרונות שעל פיהם מבוססת המדיניות הזו אינם מאפשרים להחליפה במדיניות או קווי יסוד אחרים, ואף לא בקונצנזוס של עורכים.

הסבר מהי נקודת מבט נייטרלית[edit | edit source]

כדי להגיע למה שקהילת האנציקלופדיה היהודית מגדירה כ"נייטרליות" יש צורך לנתח בזהירות ובצורה ביקורתית מגוון מקורות אמינים, ואז לנסות להעביר לקורא את המידע המופיע בתוכנם בצורה בהירה ומדויקת. האנציקלופדיה היהודית שואפת לתאר ויכוחים, אך לא לעסוק בהם. עורכים, אשר באופן טבעי בעלי נקודת מבט אישית, צריכים לשאוף לפרסם מידע שלם ולא לקדם נקודת מבט אחת על פני אחרת. לפיכך, אין להבין נקודת מבט נייטרלית כהרחקה של נקודות מבט מסוימות. יש לבחון את העקרונות הבאים כדי להשיג את רמת הנייטרליות ההולמת אנציקלופדיה:

  • הימנעו מלהציג דעות כעובדות. לרוב, ערכים יכילו אינפורמציה מסוימת בנוגע לדעות בעלות חשיבות הקשורות לנושא. למרות זאת, אין להציג דעות אלה כדעותיה של האנציקלופדיה היהודית, אלא יש לייחסם בתוך הטקסט למקורות הרלוונטיים, או אם הדבר מוצדק, להציגן כדעות רווחות. לדוגמה, ערך אינו אמור להצהיר ש"רצח עם הוא רע", אך הוא יכול להצהיר ש"רצח עם תואר על ידי פלוני כהתגלמות הרוע האנושי".
  • הימנעו מלהציג טענות לא מוסכמות כעובדות. אם מקורות אמינים שונים מעלים טענות סותרות בנושא מסוים, התייחסו לטענות אלה כדעות במקום לכעובדות ואל תציגו אותן כטענות ישירות.
  • הימנעו מלהציג טענות מוסכמות כדעות בלבד. טענות עובדתיות, שאינן שנויות במחלוקת, צריכות להיאמר בקול של האנציקלופדיה היהודית (בקול של אנציקלופדיה). אלא אם כן, הנושא עוסק במישרין במחלוקת על מידע, שבמצב אחר מוסכמת, אין צורך לשייך ייחוס לטענות, למרות שזה מועיל להוסיף קישור הפניה למקור, כתמיכה בעקרון יכולת אימות המידע.
  • העדיפו שפה לא ביקורתית. נקודת מבט נייטרלית אינה אוהדת ואינה מזלזלת בנושא שבו היא עוסקת (או במה שמקורות אמינים אומרים על הנושא), למרות שלפעמים יש צורך באיזון מסוים. הציגו דעות וממצאים סותרים באופן אובייקטיבי.
  • הציגו בצורה מדויקת את החשיבות היחסית של דעות מנוגדות. ודאו שדיווחים של דעות סותרות בנושא מוצגים באופן ובמידה יחסיים לרמת התמיכה שלה זוכות דעות אלה, ושאין הם מציגים רושם כוזב של שוויון, או נותנים משקל לא הוגן לדעה מסוימת. לדוגמה, לכתוב ש"לפי שמעון ויזנטל, השואה הייתה תוכנית של הכחדת יהודי גרמניה, אך דייוויד אירווינג חולק על הטענה הזאת", תיצור מצב של שוויון בין דעת הרוב (של ויזנטל) עם דעת של מיעוט זעיר (אירווינג), על ידי כך, שהוצג תומך אחד בכל דעה ולהצגת כל דעה הוקדש בגוף הערך בדיוק משפט אחד.

להדרכה כיצד לפעול על מנת שמאמר יתאים ל"נקודת המבט הנייטרלית", עיינו במדריך לנקודת מבט נייטרלית.

ראו גם[edit | edit source]