אנציקלופדיה:מלחמת עריכה

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search
עריכת ערכים

מדריכי עריכה

שילוב מרכיבים בדף:

אחרים:

מלחמת עריכה נוצרת כאשר מחלוקת על ניסוחו של ערך, בין שני משתמשים או יותר, מביאה לכך שבמהלכה כל אחד מהם חוזר ומבטל את עריכתו של האחר.

מה ייחשב למלחמת עריכה

מחלוקת על פרשנות של עובדות תיחשב למלחמת עריכה. מלחמת עריכה מן הסוג הזה שכיחה בדרך כלל בערכים פוליטיים.

במקרים שבהם המשתמשים נמצאים במלחמת עריכה, יש לפנות לדף אנציקלופדיה:בקשות ממפעילים כדי שאחד המפעילים יגן על הערך בגרסתו היציבה ולאחר מכן לעבור לדון במחלוקת בדף השיחה. אם לא מסתמן פתרון, כדאי להזמין בורר/ת מוסכמ/ת על שני הצדדים במטרה לסיים את מלחמת העריכה. גרסה יציבה היא הגרסה שהייתה בערך לפני השינוי שהחל את מלחמת העריכה.

מה לא ייחשב למלחמת עריכה

אם משתמש/ת מסוים כותב עובדה שגויה באופן מובהק וברור (למשל לטענתו של פלוני/ת, מלחמת העולם השנייה החלה ב-1980 במקום ב-1939) הרי שאין כאן מלחמת עריכה, כי מדובר בטעות. התעקשותו/ה של פלוני/ת על טעותו תגרור את חסימתו.

כללים לפתרון מלחמת עריכה

תרשים זרימה המתאר באופן אוטופי כיצד יש לפעול

ראשית, נסו לפתור את המחלוקת באופן ענייני בדף השיחה. אם הדיון נתקע ואין מוצא אחר, יש לפנות לתהליך גישור.

פנייה למגשר/ת תתבצע בנוהל הבא:

  • אחד/אחת הצדדים יפנה למגשר. המגשר/ת יכול להיות כל משתמש/ת רשומ/ה באנציקלופדיה היהודית.
  • הצד השני יכול לקבל את הצעת הגישור, או לדחות אותה.
   • אם הוא/היא דוחה אותה, יוכל בעל הסמכת ביורוקרט לחייב אותו/ה בגישור. במקרה כזה י/תשמש כמגשר/ת הביורוקרט/ית עצמו או מי מטעמו.
 1. אם, לאחר מאמץ, נואש/ה המגשר/ת מניסיונות להשיג הסדר מוסכם, נעשה תפקידו/ה לתפקיד של בורר, והוא/היא יקבע את פניו של הערך. עם זאת, גם אחרי קביעתו יוכל אחד מן הצדדים לבקש שההכרעה תושג בהצבעה.
  • הרוב בקרב העורכים שיחפצו להשתתף בהצבעה ושיהיו כשירים להצביע (כלומר, בעלי זכות הצבעה [ראו: סעיף 4]) יקבע את דמות הערך.
   • הערה: אם הביורוקרט/ית משוכנע/ת שתוצאת ההצבעה סותרת באופן מובהק את אופייה של האנציקלופדיה היהודית, הוא רשאי לשנותה.
 2. לאחר שהתקבלה ההחלטה אין לעבור עליה. הכוונה בהחלטה היא החלטת הבורר (אם לא הוגש עליה ערעור), או תוצאות ההצבעה. כל מי שיפר אותה ייחשב משחית לכל דבר ועניין.
 3. רק משתמשים בעלי זכות הצבעה יכולים להשתתף בהצבעה שתכריע האם לקבל החלטת בורר/ת.
 4. מרגע כניסתו של המגשר לתמונה ועד סיום מלחמת העריכה ייאסר על שני המשתמשים לערוך את הדף לחלוטין, למעט תיקוני ניסוח ואיות. אם יש להם הצעות לשינוי מעבר לכך, הם יעשו זאת בתת-דף זמני בלבד (שייקרא "{שם הדף}/זמני"), תוך מתן הסבר מלא בדף השיחה המקורי על כל שינוי שהוא. לאחר שתושג הסכמה לגבי השינוי, יוסיף אותו המגשר/ת, ולא מישהו/י אחר/ת. חריגה מכלל זה תתאפשר רק לפי הסכמת המגשר/ת.
 5. הבורר/ת לבדו יחליט מתי הדיון הגיע למבוי סתום וזה אחרי שניסה כל דרך אחרת ובכל זאת נכשל/ה בתפקידו.
 6. הבורר/ת לבדו/ה י/תפתח את הצבעת המחלוקת תוך תיאום בין הצדדים.
  • תיאום בין הצדדים פירושו: כל צד יכתוב את אופציית ההצבעה שלו/ה וי/תכתוב את נימוקי ההצבעה ורק לאחר מכן תיפתח ההצבעה.
 7. היה ומישהו/י שלא היה נוכח בדיון המקדים בכל זאת חושב/ת שיש לו/ה אופציה אחרת, טובה יותר, שיכולה להביא לתוצאות טובות יותר, י/תבקש משני הצדדים המתדיינים רשות להוסיף את האופציה שלו. אם שניהם מסכימים, אזי מותר לו להוסיף את האופציה החדשה. אם אחד הצדדים מסרב/ת, מותר לבורר/ת להוסיף את אופציית ההצבעה הנוספת אם ראה/תה לנכון לעשות כן. מוסיף האופציה צריך להודיע לכל משתתפי ההצבעה על הוספת האופציה החדשה בדפי שיחתם בהודעה פרטית.
 8. יש להמתין 72 שעות לפחות בין הכרזה על מלחמת עריכה לתחילת ההצבעה בפועל.

השגת הסכמה

מהרגע שהייתה הסכמה על השינויים, בין אם בדיון, בעזרת הבורר/ת, הצבעה או כל אמצעי אחר, הנושא נסגר. מותר למציע/ת השינוי לבצע עריכות נוספות בערך ללא דיון נוסף, בתנאי שהן אינן סותרות באופן מהותי את ההסכמה שהושגה.

השחתה או ספק השחתה

כאשר מלחמת העריכה נובעת מהשחתה, או ממה שנראה בעיני אחד המשתתפים בה כהשחתה, יש לבקש סיוע מהמפעילים בדף אנציקלופדיה:בקשות ממפעילים#בקשות הגנה / הסרת הגנה, או בפנייה אישית למפעיל שפעיל באותה עת.

ראו גם