אנציקלופדיה:מיזמי האנציקלופדיה היהודית/מרגליות היום/תשפ"ב/טבת

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search

דף זה הוא דף ארכיון של מיזם מרגליות היום. נא לא לערוך אותו. המיזם הועבר לדף פורטל:מרגליות היום.


א' טבת - רבי יאיר חיים בַּכָרָךְ, בעל 'חוות יאיר' / ה'שצ"ח - ה'תס"ב / חוות יאיר, מקור חיים, מר קשישא, חוט השני, ועוד[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/א#א' טבת - רבי יאיר חיים בַּכָרָךְ, בעל 'חוות יאיר' / ה'שצ"ח - ה'תס"ב / חוות יאיר, מקור חיים, מר קשישא, חוט השני, ועוד

ב' טבת - דון יצחק אברבנאל / ה'קצ"ז - ה'רס"ט / פירוש אברבנאל לתנ"ך, 'זבח פסח' על הגדה של פסח, מגדל הישועות, מעייני הישועה, משמיע ישועה, ישועות משיחו, ראש אמנה, עטרת זקנים, צורת היסודות[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/ב#ב' טבת - דון יצחק אברבנאל / ה'קצ"ז - ה'רס"ט / פירוש אברבנאל

ג' טבת - רבי חיים שמואלביץ / ה'תרס"ג–ה'תשל"ט / שערי חיים, מים חיים, שיחות מוסר[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/ג#ג' טבת - רבי חיים שמואלביץ / ה'תרס"ג–ה'תשל"ט / שערי חיים, מים חיים, שיחות מוסר

ד' טבת - רבי משה זאב מרגליות, בעל 'אגודת אזוב' / ה'תקכח - ה'תקצ / מראות הצובאות, אגודת אזוב, חידושי מוהרמ"ז[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/ד#ד' טבת - רבי משה זאב מרגליות, בעל 'אגודת אזוב' / ה'תקכח - ה'תקצ / מראות הצובאות, אגודת אזוב, חידושי מוהרמ"ז

ה' טבת - רבי אברהם יעקב פרידמן, ה'אביר יעקב' מסדיגורה / ה'תרמ"ד - ה'תשכ"א / אביר יעקב[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/ה#ה' טבת - רבי אברהם יעקב פרידמן, ה'אביר יעקב' מסדיגורה / ה'תרמ"ד - ה'תשכ"א / אביר יעקב

ו' טבת - רבי מתתיהו שטראשון, בעל 'מתת י-ה' / ה'תקע"ח - ה'תרמ"ו / מתת י-ה, קריה נאמנה, מבחר כתבים, ועוד[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/ו#ו' טבת - רבי מתתיהו שטראשון, בעל 'מתת י-ה' / ה'תקע"ח - ה'תרמ"ו / מתת י-ה, קריה נאמנה, מבחר כתבים, ועוד

ז' טבת - רבי משה דוד וואלי, בעל 'אור עולם' / ה'תנ"ז (משוער) - ה'תקל"ז / אור עולם, ספר הליקוטים, פירוש מגילת רות תליתאה, ועוד[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/ז#ז' טבת - רבי משה דוד וואלי, בעל 'אור עולם' / ה'תנ"ז (משוער) - ה'תקל"ז / אור עולם, ספר הליקוטים, פירוש מגילת רות תליתאה, ועוד

ח' טבת – רבי בנימין אריה וייס / ה'תר"ב–ה'תרע"ג / שו"ת אבן יקרה, מלכי צדק[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/ח#ח' טבת – רבי בנימין אריה וייס / ה'תר"ב–ה'תרע"ג / שו"ת אבן יקרה, מלכי צדק

ט' טבת - רבי אברהם חיים שור / נפטר ה'שצ"ב / תורת חיים, צאן קדשים, בדק הבית[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/ט#ט' טבת - רבי אברהם חיים שור / נפטר ה'שצ"ב / תורת חיים, צאן קדשים, בדק הבית

י' טבת - רבי יהודה ליב איילנבורג / נפטר שע"ה / מנחת יהודה[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/י#י' טבת - רבי יהודה ליב איילנבורג / נפטר שע"ה / מנחת יהודה

י"א טבת - רבי יהושע הורוביץ מדז'יקוב / עטרת ישועה[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/יא#י"א טבת - רבי יהושע הורוביץ מדז'יקוב / עטרת ישועה

י"ב טבת - רבי מרדכי חיים סלאנים / ה'תרכ"ח–ה'תשי"ד / מאמר מרדכי[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/יב#י"ב טבת - רבי מרדכי חיים סלאנים / ה'תרכ"ח–ה'תשי"ד / מאמר מרדכי

י"ג טבת - רבי שלמה סובל / ה'תרס"א-ה'תש"ל / שלמה חדשה[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/יג#י"ג טבת - רבי שלמה סובל / ה'תרס"א-ה'תש"ל / שלמה חדשה

י"ד טבת - רבי רפאל מאיר פאניז'ל / ה'תקס"ד–ה'תרנ"ג / לב מרפא, לשון מרפא[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/יד#י"ד טבת - רבי רפאל מאיר פאניז'ל / ה'תקס"ד–ה'תרנ"ג / לב מרפא, לשון מרפא

ט"ו בטבת - רבי שמריה נח שניאורסון האדמו"ר מבוברויסק / ה'תר"ח – ה'תרפ"ג / שמן למאור[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/טו#ט"ו בטבת - רבי שמריה נח שניאורסון האדמו"ר מבוברויסק / ה'תר"ח – ה'תרפ"ג / שמן למאור

ט"ז בטבת - רבי חיים קרייזווירט – רבה של הקהילה היהודית באנטוורפן[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/טז#ט"ז בטבת - רבי חיים קרייזווירט – רבה של הקהילה היהודית באנטוורפן

י"ז בטבת - רבי יעקב קרנץ – המגיד מדובנא / ה'תק"א – תקס"ה / משלי יעקב[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/יז#י"ז בטבת - רבי יעקב קרנץ – המגיד מדובנא / ה'תק"א – תקס"ה / משלי יעקב

י"ח בטבת - רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב / ה'תקמ"ג – ה'תר"א / בני יששכר, אגרא דכלה, אגרא דפרקא, רגל ישרה, מעין גנים, דרך פקודיך, מגיד תעלומה, הוספות מהרצ"א[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/יח#י"ח בטבת - רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב / ה'תקמ"ג – ה'תר"א / בני יששכר, אגרא דכלה, אגרא דפרקא, רגל ישרה, מעין גנים, דרך פקודיך, מגיד תעלומה, הוספות מהרצ"א

י"ט בטבת - רבי אברהם שמואל בנימין סופר / ה'תקע"ה – ה'תרל"ב / כתב סופר[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/יט#י"ט בטבת - רבי אברהם שמואל בנימין סופר / ה'תקע"ה – ה'תרל"ב / כתב סופר

=אנקדוטה[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/יט#=אנקדוטה

כ' בטבת - הרמב"ם / ד'תתצ"ג - ד'תתקס"ה / משנה תורה להרמב"ם, פירוש המשנה להרמב"ם, מורה נבוכים[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/כ#כ' בטבת - הרמב"ם / ד'תתצ"ג - ד'תתקס"ה / משנה תורה להרמב"ם, פירוש המשנה להרמב"ם, מורה נבוכים

כ"א בטבת - רבי מצליח מאזוז / ה'תרע"ב – ה'תשל"א / איש מצליח[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/כא#כ"א בטבת - רבי מצליח מאזוז / ה'תרע"ב – ה'תשל"א / איש מצליח

כ"ב בטבת - רבי שלום מוסקוביץ' משאץ / ה'תרל"ח – ה'תשי"ח / דעת שלום, אור גנוז, שבת שלום, אגרות שלום[edit | edit source]

- הועבר לדף פורטל:מרגליות היום/תשפב/טבת/כב