אנציקלופדיה:ייבוא מוויקיפדיה

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search


סבב מס' תאריך בדיקה חודש תאריך התחלה תאריך סיום נוצרו בויקי מתוכם היו חסרים אצלינו מתוכם חסרים גם שם מתוכם הייבוא נכשל סה"כ יובאו סטטוס הדיווח נכתב על ידי
1 27/07/2020 6/20 27/05/2020 08:30 27/06/2020 08:30 3,300 2,706 9 2 2,675 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
3 29/07/2020 5/20 27/04/2020 08:30 27/05/2020 08:30 3,844 1407 + מספר לא ידוע

אשר אינו עולה על 2,456

לא התבצעה בדיקה אין/1 1,384 + מספר לא ידוע

[משוער: 1000]

Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
3 30/07/2020 4/20 27/03/2020 08:30 27/04/2020 08:30 4,091 2,749 -- 10 (& וכדו') 2,739 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
4 31/07/2020 3/20 27/02/2020 08:30 27/03/2020 08:30 2,598 2,299 -- 2 (& וכדו') 2,297 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
5 01/08/2020 2/20 27/01/2020 08:30 27/02/2020 08:30 2,545 2,280 -- 1, +6 טכני (& וכדו') 2,273 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
6 01/08/2020 ?? 27/00/2020 08:30 27/01/2020 08:30 2,079 1,719 -- 1 + 3 טכני (& וכדו') 1,715 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
7 08/08/2020 ?? 27/12/2020 08:30 27/002020 08:30 399 355 -- 1 (& וכדו') 354 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
8 02/08/2020 12/19 27/11/2019 08:30 27/12/2019 08:30 2,158 1,848 1 2 טכני 1,845 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
9 02/08/2020 11/19 27/10/2019 08:30 27/11/2019 08:30 2,212 1,032 -- 6 טכני 1,026 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
10 02/08/2020 10/19 27/09/2019 08:30 27/10/2019 08:30 2,451 193 -- 3 טכני 190 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
11 03/08/2020 08/19

09/19

27/07/2019 08:30 27/09/2019 08:30 5,123 202 -- 8 טכני 196 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
12 03/08/2020 05-09/19 01/05/2019 08:30 27/09/2019 08:30 14,945 195 17 190 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
A1 04/08/2020 11,12/18 01/11/2018 08:30 01/01/2019 08:30 4,898 94 -- 2 טכני בביצוע משתמש:שלמה
A2 04/08/2020 6,7,8,9,10/18 01/06/2020 08:30 01/11/2018 08:30 12,927 115 8 טכני בביצוע משתמש:שלמה

על פי לוח שנה

בוצעו/לא בוצעו
שנה/חודש 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 * * * * * * * X X X X X
2019 * * * * * * * *
2018 X X X X * * * * * * *