אנציקלופדיה:ייבוא מוויקיפדיה

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search

דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הערך או הנושא הנידון. אין לערוך דף זה.סבב מס' תאריך בדיקה חודש תאריך התחלה תאריך סיום נוצרו בויקי מתוכם היו חסרים אצלינו מתוכם חסרים גם שם מתוכם הייבוא נכשל סה"כ יובאו סטטוס הדיווח נכתב על ידי
1 27/07/2020 6/20 27/05/2020 08:30 27/06/2020 08:30 3,300 2,706 9 2 2,675 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
3 29/07/2020 5/20 27/04/2020 08:30 27/05/2020 08:30 3,844 1407 + מספר לא ידוע

אשר אינו עולה על 2,456

לא התבצעה בדיקה אין/1 1,384 + מספר לא ידוע

[משוער: 1000]

Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
3 30/07/2020 4/20 27/03/2020 08:30 27/04/2020 08:30 4,091 2,749 -- 10 (& וכדו') 2,739 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
4 31/07/2020 3/20 27/02/2020 08:30 27/03/2020 08:30 2,598 2,299 -- 2 (& וכדו') 2,297 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
5 01/08/2020 2/20 27/01/2020 08:30 27/02/2020 08:30 2,545 2,280 -- 1, +6 טכני (& וכדו') 2,273 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
6 01/08/2020 ?? 27/00/2020 08:30 27/01/2020 08:30 2,079 1,719 -- 1 + 3 טכני (& וכדו') 1,715 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
7 08/08/2020 ?? 27/12/2020 08:30 27/002020 08:30 399 355 -- 1 (& וכדו') 354 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
8 02/08/2020 12/19 27/11/2019 08:30 27/12/2019 08:30 2,158 1,848 1 2 טכני 1,845 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
9 02/08/2020 11/19 27/10/2019 08:30 27/11/2019 08:30 2,212 1,032 -- 6 טכני 1,026 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
10 02/08/2020 10/19 27/09/2019 08:30 27/10/2019 08:30 2,451 193 -- 3 טכני 190 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
11 03/08/2020 08/19

09/19

27/07/2019 08:30 27/09/2019 08:30 5,123 202 -- 8 טכני 196 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
12 03/08/2020 05-09/19 01/05/2019 08:30 27/09/2019 08:30 14,945 195 17 190 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
A1 04/08/2020 11,12/18 01/11/2018 08:30 01/01/2019 08:30 4,898 94 -- 2 טכני 94 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה
A2 04/08/2020 6,7,8,9,10/18 01/06/2020 08:30 01/11/2018 08:30 12,927 115 8 טכני 115 Black check.svg הושלם! משתמש:שלמה

על פי לוח שנה

בוצעו/לא בוצעו
שנה/חודש 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 * * * * * * * * X X X X
2019 * * * * * * * *
2018 X X X X * * * * * * *