אנציקלופדיה:זכויות יוצרים

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search

נושא זכויות היוצרים של האנציקלופדיה היהודית טרם נערך ונסדר באופן מוסמך על ידי ליווי משפטי מוסמך, אך הוא מתקדם בעז"ה.

למרות זאת האנציקלופדיה היהודית רואה לנכון להבהיר את מגמתה ומטרתה: הפצת הידע באופן חופשי וחינמי. האנציקלופדיה היהודית שוקדת למצוא דרך נאותה שתאפשר הפצה חופשית ומאידך תמנע פגיעה בה באמצעות העתקה גורפת או שימוש בלתי הוגן או מזיק במישרין או בעקיפין.

לאור כך, כבר בשלב זה מצהירה האנציקלופדיה היהודית כי תוכן אישי כלשהו שנתרם על ידי עורך ואינו מורכב בזכויות יוצרים אחרות (כגון ערך חדש; להוציא הוספות בערך שכבר קיים), הרי זכויות העורך נשארות בידו ומקנות לו אפשרות שימוש בתוכן בכל מקום אחר שיבחר, גם אחר שתרם את התוכן לראשונה באנציקלופדיה היהודית. הצהרה זו היא להבהרת רוח המיזם וכוונת מייסדיו, וסעיפיה המשפטיים יפורטו וייקבעו בהמשך על ידי גוף משפטי מוסמך.