אנציקלופדיה:בובת קש

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search
ונדליזם

בובת קש (או בובת גרב) היא שם משתמש נוסף שמופעל על ידי אחד או אחת העורכים הפעילים באנציקלופדיה היהודית. אין איסור גורף להשתמש בבובות קש, אך פעולה זו אינה מקובלת.

על השימוש בבובות קש חלות המגבלות הבאות (בנוסף למגבלות החלות על משתמשים רגילים):

  1. אין לערב בובת קש בהצבעה או בדיון שמפעיל הבובה מעורב בו באמצעות אחד מחשבונותיו.
  2. שימוש בבובות קש לצורך הצגה חוזרת של טענה מסוימת, אפילו בדפי שיחה שונים, או לחזרה על עריכה דומה, אפילו בערכים שונים, תוך מצג שווא שלטענה תומכים שונים, מהווה הונאה ולכן אסור.
  3. הצעת ביטול הרשאה מותרת באמצעות החשבון הראשי בלבד.

עורכים המעוניינים לפתוח דף חדש, רשאים לפתוח חשבון משתמש חלופי ואינם חייבים לדווח על החשבון הקודם. אם עורכים פעלו בצורה פסולה בזהות הקודמת ולאחר שקיבלו אזהרה בשמם הישן, המשיכו בפעילות פסולה באמצעות חשבון חדש, החלפת שם המשתמש לא תמנע המשך טיפול במקרה מהנקודה בה הפסיק הטיפול בחשבון הישן.

משתמשים שנחסמו ופתחו בעקבות החסימה בובת קש שזוהתה ככזאת מעבר לספק סביר, או שהשתמשו בבובת הקש לשם ביצוע סעיפים 1–3 ייחשבו כמפרים את כללי האנציקלופדיה היהודית וייחסמו (המשתמש או המשתמשת ובובות הקש שפתחו) לתקופת זמן ארוכה.

משתמשים היוצרים בובות קש רבות, ומשתמשים בהן על מנת להשחית את המערכת, עלולים להיות מוכרזים כטרולים.

רשימת בובות קש ידועות[edit | edit source]

בובת גרב
עורך משתמש בבובת קש
בובת קש משתמש הערות

ראו גם[edit | edit source]