אנציקלופדיה:מערכת בקרת שינויים

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search


דף השינויים האחרונים, כפי שנראה בעיניו של מנטר/מפעיל מערכת. לצד חלק מן העריכות, ניתן להבחין מצד ימין לעריכה בסימן קריאה אדום, המציין שהעריכה איננה בדוקה. (להגדלה)

באנציקלופדיה היהודית מופעלת מערכת בקרת שינויים – מערכת המובנית בתוך דף השינויים האחרונים ובתוך דף רשימת המעקב, המסייעת בעבודתם של מנטרי השינויים. מנטרי השינויים, העוקבים אחרי ערכים בדפים אלו, יכולים לסמן עריכות שנבדקו כ"בדוקות". גם שחזור מהיר של עריכה יסמן עריכה זו כבדוקה, היות שטופלה כבר.

מטרת המערכת היא לאפשר למנטרים לא לבדוק עריכה שכבר נבדקה על ידי מנטר אחר וסומנה כ"בדוקה", וכן לעזור לסנן עריכות שלא נבדקו כלל. סימון עריכה כלשהי כ"בדוקה" משמעו שהעריכה איננה השחתה (הוספת זבל או קללות, מחיקת קטגוריות וכדומה); סימון עריכה כבדוקה לא נועד לאשר את נכונות השינוי, עיצובו או התאמתו לערך. בהתאם לכך, סימון עריכה כבדוקה אינו מדרג את הערכים ואינו משפיע עליהם מבחינת הקוראים והכותבים של האנציקלופדיה היהודית.

המורשים לסמן ערכים כבדוקים במערכת בקרת השינויים הם מפעילי מערכת ומנטרים בלבד. עריכותיהן של שתי קבוצות המשתמשים הללו, מפעילי המערכת והמנטרים, נרשמות אוטומטית כבדוקות. מפעילי מערכת ממנים את המנטרים כמוסבר בדף אנציקלופדיה:מנטר.

בנוסף, באפשרותם של מפעילי המערכת לסמן משתמשים כ"⧼Group-autopatrolled⧽", כלומר שכל עריכותיהם תירשמנה אוטומטית כבדוקות. לעומת המנטרים, משתמשים אלו לא יוכלו לסמן עריכות של משתמשים אחרים כבדוקות. מטרתו של סימון זה להקל על מנטרי השינויים האחרונים באיתור השחתה. מעבר לכך, משתמשים בעלי הרשאה זו מורשים לערוך דפים מוגנים באופן מוגבר. המפעילים יפעילו שיקול דעת ויתבססו על בקשתם של המנטרים בבואם לשקול סימון של משתמש. באנציקלופדיה היהודית יש כעת 0 משתמשים בדוקי עריכות אוטומטית. בוטים מסומנים אוטומטית כבדוקי עריכות.

המשתמשים במערכת בקרת השינויים יכולים להיעזר בסקריפט המקל על סימון הערכים כבדוקים. להפעלת הסקריפט, יש להיכנס ל"העדפות", משם ללשונית "גאדג'טים", ותחת הכותרת "ניטור" לסמן את האפשרות "סימון ערכים כבדוקים מתוך דף השינויים האחרונים ורשימת המעקב (זמין למפעילי מערכת ולמנטרים בלבד)". הסקריפט יופעל לאותו משתמש לאחר הקשה על הלחצן "שמירת העדפות" בתחתית הדף. בדף אנציקלופדיה:סקריפטים מופיעים סקריפטים שימושיים נוספים וכן סקריפטים פרטיים (הרשומים בדפי משנה של משתמשים) המשמשים לניטור ויכולים להיות לעזר רב.

סימון ידני של עריכות כבדוקות מתועד ביומן מיוחד – "יומן שינויים בדוקים", הגלוי לכולם.

ראו גם