אנציקלופדיה:אולם דיונים

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to navigation Jump to search


דף זה ישמש לדיוני מדיניות כלליים, בעיקר בנושאים אנציקלופדיים.

דפי משנה
דפי משנה:
ארכיון
ארכיונים
(תזכורת: כדאי לארכב עכשיו)

חשיבות לערכים מסווגים[edit | edit source]

רבים מהערכים המסווגים אצלנו כערכי מוזיקה/קולנוע/ספורט וכו', נמחקו בוויקיפדיה מחוסר חשיבות. בעוד בערכים "רגילים" אנחנו פעמים רבות גם כן פותחים דיון חשיבות ומוחקים, בערכים אלה אין לנו מספיק עורכים (אם בכלל) הבקיאים בתחום, ולכן אנחנו מניחים להם. נוצר מצב מגוחך, שאנחנו מהדרים בקיום ערכים כאלה יותר מוויקיפדיה. דוגמא לערך כזה.

אני מציע שבערכים המסווגים בסיווג חשיבות של תרבות (מוזיקה, ספורט, קולנוע, טלוויזיה או צניעות) נעדכן מחיקה מוויקיפדיה. מה דעת העורכים? איש גלילישיחה • ח' בכסלו ה'תשפ"א • 15:39, 24 בנובמבר 2020 (IST)

אני תומך. יש בהצעה זו הגיון רב. גורשיחה • ח' בכסלו ה'תשפ"א • 15:47, 24 בנובמבר 2020 (IST)
מצטרף. ביבליופילשיחה • ח' בכסלו ה'תשפ"א • 16:02, 24 בנובמבר 2020 (IST)
בעד.--שלמה ~ שיחה ~ 04:06, 25 בנובמבר 2020 (IST)
כמובן בעד. יהונתןשיחה • י' בכסלו ה'תשפ"א 01:17, 26 בנובמבר 2020 (IST)
יש בהצעה הזו בעייתיות. בסוף, אנחנו מנסים ליצור משהו עצמאי, וגם אם כבסיס העתקנו את ויקיפדיה, אם אנחנו שבים ומעדכנים משם כל הזמן זה קצת בעייתי. מאידך, אני מודע לבעיה שנוצרת בהוותרות ערכים חסרי-חשיבות כאן (ואין הבדל לענין זה בין מסווגים לשאינם מסווגים) כאשר ערכים יובאו ואח"כ נמחקו בתום דיון מחיקה.
אני הייתי מציע אפשרות אחרת: בכל ערך שנמחק בויקיפדיה בדיון חשיבות, תונח תבנית חשיבות גם פה. במרבית המקרים, ובפרט במקרים שעליהם דובר כאן, הערך ימחק בסופו של דבר לאחר שבוע. זכריהו בן בניהשיחה • כ"ג בכסלו ה'תשפ"א 08:43, 9 בדצמבר 2020 (IST)
אעיר כי למרות שאין הבדל באמת בענין זה בין ערכים מסווגים לשאינם מסווגים, בפועל ערכים מסווגים (מהסוגים הנ"ל) נשארים כאן יותר לאחר שנמחקו בוויקיפדיה, וזאת מפני חוסר הכרת העורכים כאן את אותם תחומים, כנ"ל. אם הערך על האדמו"ר מהויצן-פלוץ יימחק בוויקיפדיה מחוסר חשיבות, הסבירות גבוהה שגם כאן יתעוררו למחוק את הערך, וכולם יבינו שאין חשיבות. משא"כ בערכים כאלה. ההצעה לפתוח דיון חשיבות כל פעם, מייגעת ואינה נוחה במקרים של ערכים ש(כמעט) אף אחד אינו יודע אם יש חשיבות וכמה.
את הבעייתיות אני מבין, אבל אין לנו באמת ברירה אחרת, ובערכים מסוג זה - אנחנו כנראה נמשיך להיות תלויים בוויקיפדיה בעשור הקרוב. איש גלילישיחה • כ"ג בכסלו ה'תשפ"א • 13:35, 9 בדצמבר 2020 (IST)
עד כמה זו מייגע את ההליך? אם הבנתי נכון, בכל מקרה לא מדובר על פעולה אוטומטית, אז אותו עורך ששם לב שהערך נמחק ורוצה למחקו גם כאן, יניח תבנית חשיבות במקום זה. שתי האפשרויות הן פעולה אחת בלבד. ברוב מוחלט של המקרים, איש לא יבהיר חשיבות או יתיחס לדיון כלל, ואז ניתן יהיה למחוק. זה רק משאיר פתח אם מישהו במקרה חושב שיש חשיבות. בכל מקרה, אני לא רואה סיבה לחלק בין מסווגים לשאינם מסווגים. זכריהו בן בניהשיחה • כ"ד בכסלו ה'תשפ"א 18:00, 9 בדצמבר 2020 (IST)
ההבדל הוא לא בפעולה הראשונית. ההבדל הוא בהמשך. למחוק זה רגע ושכחנו, להציב תבנית חשיבות זה לחכות שבוע ואז לזכור ששמתי תבנית ולבוא למחוק. מצב ההמתנות עם תבניות חשיבות בדפים יוכיח את גודל הייגוע. ולגבי ההבדל בין מסווגים לשאינם מסווגים אוסיף עוד פרט קטן, בערכים מסווגים (בסיווגים הנ"ל) אין סיכוי סביר שהקהילה כאן תחשוב שיש לאותו ערך חשיבות יותר ממה שסברה הקהילה בוויקיפדיה. בערכים אחרים, נפוץ מאד שהקהילה הוויקיפדית הכריעה נגד חשיבותה והקהילה כאן תתמוך בחשיבות. איש גלילישיחה • כ"ד בכסלו ה'תשפ"א • 20:36, 9 בדצמבר 2020 (IST)

מתכוננים להצבעה: אנציקלופדיה:אולם דיונים/הצבעות/העתקת חשיבות מוויקיפדיה בערכים מסווגים. יהונתןשיחה • ז' בסיוון ה'תשפ"א 03:05, 18 במאי 2021 (IDT)

קריאת קודש: תמונות יהודיות[edit | edit source]

תוך שיטוט, מצאתי דף חשוב ובו תמונות רבות שאין להן גואל ורובן אינן מופיעות בערכים המתאימים להן או שבכלל לא. אני מזמין את כולם בקריאה של חיבה לשבץ מהן כמה שתוכלו (יש תמונות שמתאימות ליותר מערך אחד). התמונות נמצאות בדף זה: משתמש:יהונתן/תמונות לשיבוץ. כל תמונה ששיבצתם, נא הסירו אותה מהרשימה. על מנת שלא ליצור כפל עבודה והתנגשויות, הציבו תבנית {{בעבודה}} בראש הדף כאשר אתם מתחילים במלאכה. זכרו גם להסיר עם סיומכם. יישר כוחכם. יהונתןשיחה • כ"ג בכסלו ה'תשפ"א 03:02, 9 בדצמבר 2020 (IST)

תמונות רבות בדף זה כבר משובצות בערכים שונים, תוכל לנפותם משם. ביבליופילשיחה • כ' בטבת ה'תשפ"א • 22:01, 4 בינואר 2021 (IST)

עידכון ערכים מויקיפדיה[edit | edit source]

חשבתי על רעיון לקביעת מדיניות שלא כל פעם שהערך שונה בויקיפדיה, ונראה למעדכן שהשינוי מועיל, לעדכן כאן מיד. כדי לא לדכא עבודה של מי שרוצה לערוך כאן. המציאות היא שלא תמיד הערך בויקיפדיה אחרי התיקון יותר טוב מקודם, לפעמים למשל צריכים עריכה או שיכתוב כדי להתאים את הנוסח אחרי ההוספה המאוחרת. כדאי לבדוק מי העורכים המומחים בויקיפדיה בכל נושא, ולעדכן רק שינויים שהעריכה האחרונה בערך היא שלהם.--יהודהשיחהה' בטבת ה'תשפ"א • 10:32, 20 בדצמבר 2020 (IST)

לא הבנתי מה אתה מציע. כרגע ההנחיה היא (בדף עזרה:ייבוא) שיש להקפיד לא לדרוס עריכות שנעשו באתר זה. גורשיחה • ה' בטבת ה'תשפ"א • 14:17, 20 בדצמבר 2020 (IST)
עד עכשיו לא מצאתי דרך להסביר בלי דוגמאות שאני מעדיף לא להיכנס עליהם. אנסה לתת דוגמא מכיוון אחר, תארו לעצמכם אתר שרוצה להתחיל מאפס, אבל להעתיק את כל הערכים מכאן, הגיוני לדרוש שלא יעדכנו ערכים אלא אם כן יודעים מיהו שערך כאן וסומכים עליו. כי לא תמיד העריכות האחרונות עדיפות על הישנות ולא תמיד למנטרים יש זמן לבדוק ולתקן. לומר שלא לעדכן בלי לבדוק שלא דורסים עריכות קיימות זו בעייה כי אז זה גורם שכל מי שעורך יצטרך לקחת בחשבון שאולי ירצו לעדכן בעתיד ולא יוכלו כי לא יידעו אם העריכה שלו טובה או לא.--יהודהשיחהז' באדר ה'תשפ"א • 10:00, 19 בפברואר 2021 (IST)
עדיין לא הצלחתי להבין את דבריך. כל עריכה שקיימת כאן, עלינו להתחשב בה ולשמר אותה בעדכון. אם אינה טובה, יש להסירה אף בלא העדכון. יהונתןשיחה • ט' באדר ה'תשפ"א 16:19, 21 בפברואר 2021 (IST)

עריכות התאמה[edit | edit source]

לאחרונה רבו עריכות ההתאמה באנציקלופדיה, הממלאות את דף השינויים לעייפה, עד שלא ניכר הבר מפני התבן, דהיינו העריכות התוכניות שמטבע הדברים מעניינות את הבאים בשערי האנציקלופדיה יותר מאשר סיווגי הערכים למיניהם. האם יש דרך לסנן את העריכות הללו בדף השינויים? ואם לא, אולי כדאי לתת לאותם עורכים דגל בוט שרק בו יעסקו בעריכות מסוג זה? --מכלולאי (שיחה) 00:51, 17 בינואר 2021 (IST)

דוד--שלמה ~ שיחה ~ 09:39, 17 בינואר 2021 (IST)
חלק גדול ממה שאתה קורא עריכות התאמה (מן הסתם בדיקה ואישור של דפים) מסומן כיום על ידי עריכות בוט, או על ידי עריכה מינורית, וממילא ניתן לסינון. יש חלק מסוים שמפאת תקלה טכנית לא מסומן כך משום מה. בנוסף, חלק אחר מהעריכות מסומן על ידי תגיות, מה שמאפשר סינון בדף השינויים אחרונים המתקדם. (קיים אצלנו רק כגאדג'ט אני חושב). אם יצביעו על סוגי עריכות הדורשות ומתאימות לסימון באחת הדרכים הנ"ל, אוכל לבצע זאת. דוד (שיחה) 10:02, 18 בינואר 2021 (IST)
אני חושב שאפשר להחריג עדכון ואישור ערכים, וכן הוספת מיון ערכים. יהונתןשיחה • ה' בשבט ה'תשפ"א 10:12, 18 בינואר 2021 (IST)
מיון ערכים כבר מוחרג, וגם יש לו תגית. כנ"ל אישור ערכים - אך לגבי אישור תלוי באיזה כלי משתמשים, לא בכל המקרים זה פועל, וכן לא באישורים יחידאים אלא בכמותיים. לגבי עדכון - זה כרגע לא אפשרי טכנית שכן זו עריכה רגילה. רק בעתיד, כשמנגנון העדכון ישתכלל. דוד (שיחה) 09:28, 19 בינואר 2021 (IST)
בימים האחרונים ישנם עריכות רבות שמסומנות בתגית אישור ערך, ובכל זאת מופיעות בדף השינויים כברירת מחדל. --מכלולאי (שיחה) 17:32, 28 בינואר 2021 (IST)
דוד למה לא לעשות תגית לאישור יחידני ע"פ תקציר או לחילופין לאשר רק ע"י דגל בוט (שאינו כולל את מרכיב אישור העריכה)?--שלמה ~ שיחה ~ 10:13, 22 בינואר 2021 (IST)
דוד, זה נהיה זוועה. כל 1000 השינויים האחרונים "נתפסו" על אישור ערכים, שאין לאף אחד שום עניין בהם. אני שוב מציע שהעוסקים בערעכות אלה יעשו זאת אך ורק דרך חשבון בוט, ובא לציון גואל.--מכלולאי (שיחה) 20:06, 30 בינואר 2021 (IST)
הנושא בטיפול. חשבון בוט אינו פתרון - חלק מן העריכות הללו צריכות ניטור. בעז"ה יסתיים הטיפול בקרוב. אני שוב מבקש לתת דוגמאות ספציפיות של עריכות שנתקלת בהן. יש הרבה - יש גם הרבה דברים שאני מטפל. כשאתה ממקד גם לי קל יותר למקד. דוד (שיחה) 20:11, 30 בינואר 2021 (IST)
אגב עריכות רבות כאלו שכן מתאימות לבוט-אכן נעשות כך ומן הסתם אינך שם לב ב"ה. דוד (שיחה) 20:22, 30 בינואר 2021 (IST)
הפכתי גם את אישור יחידני לעריכה משנית, למרות שאני מפקפק בנכונות הצעד הזה. למיטב ידיעתי אין עריכות נוספות שאמורות להופיע בשינויים אחרונים (למי שמסתיר עריכה משנית). אם יש - פשוט תנו קישור לעריכה כזו. דוד (שיחה) 21:32, 30 בינואר 2021 (IST)
עיקר הבעיה הייתה באישור התבניות המאסיבי שנעשה מוקדם יותר. יש עדיין (בשעות האחרונות) אישורי ערכים שמוצגים בשינויים האחרונים. דוג' אחת ואקראית: אורלי נוי.
לא הבנתי למה אי אפשר לנטר את העירכות שדורשות ניטור שלא דרך דף השינויים, באמצעות דף תרומות המשתמש למשל. יודגש כי העניין לא פחות מקריטי לאפשרות המעקב והשיתופיות באנצי'. --מכלולאי (שיחה) 23:26, 30 בינואר 2021 (IST)
התבניות היה משהו של תוך כד יפיתוח. זה הושלם, וכעת אינן ומפיעות. לגבי הדוגמה שהבאת - וכנראה חברותיה, לכאורה מדובר באישור יחידני, וככל הנראה המאשר טרם רענן את מטמון הדפדפן שלו ולכן הסקריפט שלו עדיין לא מסמן את זה כמשני. יעבור מהר מן הסתם. כדאי להתריע שוב אם בעוד כמה ימים עדיין ימשכו דוגמאות כאלו. לענין הקריטיות - הענין ברור, השינויים אחרונים הם הכלי המרכזי של כל עורך ויקי סטנדרטי, זו הסיבה שענין זה טופל כבר מזמן, אלא שהיה צורך להשלים את המלאכה. לגבי למה אי אפשר לנטר - מאותה סיבה בדיוק שאתה רוצה לראות עריכות רגילות, רוצים אלו שרלוונטי להם לעקוב אחרי העריכות האחרות. זו הסיבה גם שבעבר הן לא נוטרלו מדף השינויים, עם התקדמות התפתחות האנצ' ומעבר הכובד מאישור והתאמת ערכים לעבודה אנציקלופדית רגילה, באה השינוי לידי ביטוי גם בדף השינויים. דוד (שיחה) 00:19, 31 בינואר 2021 (IST)
וכעת העריכות בעלות התגית "מיון נושאים" נמצאות בדף השינויים.--מכלולאי (שיחה) 15:49, 2 בפברואר 2021 (IST)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── שאעשה גם אותם לעריכות משניות? חשבתי שתגית יספיק. יש את דף השינויים אחרונים המתקדם, למה אינך משתמש בו? אם היה לנו את הדף של הגרסאות החדשות כמו בוויקיפדיה, כל זה היה נהיה קל מאוד. דוד (שיחה) 21:52, 2 בפברואר 2021 (IST)

אני לא רואה כזו אפשרות בהעדפות. כוונתך לקיבוץ שינויים? בכל מקרה, לדעתי צריך לדאוג לכך שגם המזדמן לאנצי', ולאו דוקא העורכים, יוכלו לצפות בשינויים בצורה תקינה. דף השינויים האחרונים הם במידה רבה פניה של האנצי'. --מכלולאי (שיחה) 13:45, 3 בפברואר 2021 (IST)
אני מתכוון לזה. אני מסכים לגישה שלך, וכמו שאתה רואה עברנו כברת דרך בכיוון הזה, מקבילה לשינויים שחלו בנקודות הענין המרכזיות באנצי'. מ"מ צריך לנסות לאזן בין הצרכים. ככל שהעורכים יגידו להסיר גם את מיון נושאים - אעשה זאת. אני לא חושב שנשאר משהו נוסף. דוד (שיחה) 23:39, 3 בפברואר 2021 (IST)
דוד, אני מסכים עם המכלולאי. מיון נושאים לא אמור להופיע בשינויים אחרונים. יהונתןשיחה • כ"ב בשבט ה'תשפ"א 08:31, 4 בפברואר 2021 (IST)
דוד מה דעתך להחליף את הקישורית לדף השינויים הרגיל שבצד ימין בקישור לדף שהבאת?--שלמה ~ שיחה ~ 10:42, 5 בפברואר 2021 (IST)
עשינוי את זה בעבר. החזרנו לקדמותו, מפני שהכלים שלנו שמיועדים להבטיח חווית גלישה שתהיה גם כשרה אך גם חלקה לא עובדים שם טוב. דוד (שיחה) 11:18, 5 בפברואר 2021 (IST)
דוד אפשר להוסיף "משני" למיון ערכים כדי שלא יופיע בעמוד הראשי?--שלמה ~ שיחה ~ 10:12, 14 בפברואר 2021 (IST)
זה תרון של בדיעבד, מכיוון שיש גם עריכות תוכניות שמוגדרות כמשניות. אם אפשר לסמן את זה בתגית שתוסתר כברירת מחדל, זה הפתרון האופטימלי. --מכלולאי (שיחה) 14:42, 14 בפברואר 2021 (IST)
אני מציע להוסיף משני בנוסף לתגית.--שלמה ~ שיחה ~ 14:48, 14 בפברואר 2021 (IST)

פיצול ערכי ערים יהודיות[edit | edit source]

יש לנו ערכים רבים על עיירות ושטעטלאך שהיו בהם חיים יהודיים, והערך עליהם מכיל סקירה נרחבת של החיים היהודיים, פתחתי דיון בשיחה:יהדות נייבילץ, אך נראה לי כי נכון יותר לפתוח כאן על כל אותם ערכים. הפירוט על החיים היהודיים ברמה כה רבה מתאים יותר לערך נפרד על יהדות אותה העיירה, ומשכך יש להעביר את התוכן מהערך על העיר, ולהשאיר שם רק תמצות עם הפניה לערך מורחב. יהונתןשיחה • ה' בשבט ה'תשפ"א 18:09, 17 בינואר 2021 (IST)

לטעמי הבעיה היא הפוכה בדרך כלל, יש מיעוט מידע מחפיר. וברוב העיירות המידע היחיד הוא על סניף התנועה הציונית בעיירה, ופעילויות הספורט שהתקיימו בה. ביבליופילשיחה • ד' בשבט ה'תשפ"א • 21:19, 17 בינואר 2021 (IST)
זה עדיין עדיף מאשר לשים את המידע בערך הכללי על העיר. ירידה לרזולוציה של כמה אנשים נורו בגטו כחודש לפני גירושו, לאן הוצאו ומתי בדיוק נהרגו - מתאימה יותר לערך הפרטני על יהודי העיר. כך גם פירוט של ראשי הקהל בעיר פחות מתאים בערך הכללי על העיר. עורכים, מדובר במדיניות שעשויה להשפיע על ערכים רבים. נא דעתכם. יהונתןשיחה • ו' בשבט ה'תשפ"א 09:46, 19 בינואר 2021 (IST)
כתבתי ל זה תגובה כבר שלשום, אך בסוף לא שמרתי, החלטתי להימנע בינתיים. בגדול אני חושן שלפני ששוקלים על מדיניות רוחבית כדאי להתחיל קצת עם ערכים פרטניים. דוד (שיחה) 10:07, 19 בינואר 2021 (IST)
לא חושב שיש למאן דהוא התנגדות ליצירת ערכים על יהדות כל עיר ועיירה, אבל בשביל ליישם את הערתך צריך מתנדב ליצירת כמה אלפי ערכים חדשים. אתה מכיר אחד כזה? ביבליופילשיחה • ו' בשבט ה'תשפ"א • 22:02, 19 בינואר 2021 (IST)
אני מדבר מתוך אלו שכבר קיימים כיום. אמנם גם זה כנראה מאות ערכים, אבל לכל דבר גדול יש התחלה קטנה. וכדברי חז"ל הידועים: "כל מי שהוא טיפש אומר אימתי אקרא כל התורה, ומי שהוא פיקח מהו עושה שונה פרק אחד בכל יום ויום עד שמסיים כל התורה כולה". יהונתןשיחה • ז' בשבט ה'תשפ"א 10:05, 20 בינואר 2021 (IST)
אינני מבין למה צריך מדיניות כללית בענין. מה רע לקיים דיון פיצול על כל פיצול שרוצים לעשות? יש מקומות שזה נחוץ, יש מקומות שזה מתבקש, יש מקומות שזה ראוי, יש מקומות שזה סביר ויש מקומות שזה מיותר. איש גלילישיחה • ז' בשבט ה'תשפ"א • 12:16, 20 בינואר 2021 (IST)
מדובר בערכים רבים. אפשר לומר שכל ערך שני או שלישי הוא כזה. הדיון הוא דבר מתיש. כשהוא נצרך - אין מנוס. כאשר אפשר לוותר עליו, עדיף. תמיד אפשר לדון על למפרע. כמובן שהעורך צריך להפעיל שיקול דעת כשעושה כן, ולא לעשות באוטומט. בהזדמנות זו חשוב לי לשוב ולהזכיר כי מחקרים רבים טוענים שהעדכון המהיר בוויקי הוא מניע מרכזי בתרומה לאתרים מסוג זה. ככל שמדובר במשהו שדורש דיון מקדים, טיוטה והצבעה - הסיכוי של זה נמוך יותר. אני חושב שזה גם מורגש בחוש אצל כולם, מי יותר ומי פחות. לתשומת לב כולם. יהונתןשיחה • ז' בשבט ה'תשפ"א 13:39, 20 בינואר 2021 (IST)
אני חושב שלא נכון לקבוע הנחיה כללית בענין. יש הרבה מקרים שזה רעיון טוב לפצל, אבל יש הרבה מקרים שלא, וקשה לקבוע בזה כלל ברור. זכריהו בן בניהשיחה • ט' בשבט ה'תשפ"א 00:14, 22 בינואר 2021 (IST)
אני גם מסכים שאין כלל גורף, וזה תלוי לפי כל ערך לחוד. נראה שאין מחלוקת בינינו, ואני רק בא לשלול הצרכת דיון בכל ערך לחוד, וכפי המדיניות בשאר הערכים. יהונתןשיחה • ט' בשבט ה'תשפ"א 08:32, 22 בינואר 2021 (IST)
אם אין צורך בדיון פרטני, כיצד תבדיל בין ערכים שונים? לדעתי בהרבה ערים זה לא פתרון טוב, ולכן אין מנוס מדיון פרטני. זכריהו בן בניהשיחה • ט' בשבט ה'תשפ"א 13:35, 22 בינואר 2021 (IST)

איך לנהוג בערכי הקורונה המדינתיים?[edit | edit source]

בויקיפדיה שינו את מבנה הערכים מ- התפרצות נגיף הקורונה ב... ל- מגפת הקורונה ב... מה לעשות? האם למחוק ולאשר את החדשים או לעשות העברה לערכים הישנים לשם החדש? עורכים--שלמה ~ שיחה ~ 23:05, 26 בינואר 2021 (IST)

אנו נוהגים לעדכן את הערכים (הישן והחדש), וממילא הם מופיעים מחדש בשמם המתוקן להם. יהונתןשיחה • י"ד בשבט ה'תשפ"א 09:05, 27 בינואר 2021 (IST)
Done טופל--שלמה ~ שיחה ~ 17:56, 28 בינואר 2021 (IST)

בשיתוף[edit | edit source]

מה הכוונה שהאתר בשיתוף אוצר החכמה? שמותר להעתיק ממנה? עורך (שיחה) 09:43, 16 בפברואר 2021 (IST)

ראה כאן. בעזרת ה' יהיו בעתיד שיתופי פעולה נוספים עמם. איש גלילישיחה • ד' באדר ה'תשפ"א • 14:28, 16 בפברואר 2021 (IST)
וליתר הבהרה, במידה ויש זכויות יוצרים, אסור להעתיק מספרים שנמצאים באצה"ח (ולרוב ציטוטים שיש בהם בעיה של ז"י לא מקובלים גם מטעמים אנציקלופדיים). --מכלולאי (שיחה) 15:15, 16 בפברואר 2021 (IST)

מיזם אבן הפינה[edit | edit source]

עלתה בדעתי ליצור מיזם חדש: "אבן הפינה". במסגרת המיזם ייכתבו ערכים כמה שיותר, גם אם אינם מקיפים ומלאי מקורות. בשלב הבא של המיזם הערכים יורחבו עוד עד שיהיו ראויים במלואם. ערכים דלים שלא יורחבו כעבור פרק זמן - יועברו לטיוטה. בראש ערכים אלו תוצב תבנית שתכריז על כך שהם במסגרת המיזם, וכי אין לראות בהם כערכים מלאים ומקיפים המייצגים את האנציקלופדיה. כמובן שערכים אלו לא יכללו אולטרה-קצרמרים של ממש. כמו כן לא תהיה פשרה בכתיבה תמה ובסטנדרטים בסיסיים. אני חושב שמיזם זה יוכל להביא תחייה ופריחה לכתיבת ערכים באנציקלופדיה. מה דעתכם על כך? יהונתןשיחה • ה' באדר ה'תשפ"א 17:43, 17 בפברואר 2021 (IST)

אני חושש שזו אבן פינה שעלולה להיות אבן הבליסטראה שתהרוס את האתר ותהפוך אותו ל... יש במיזם המון חורים: ייכתבו ערכים - נצטרך להתחיל להתקשקש על כל ערך האם הוא נחשב לאולטרה-קצרמר או לא. בשלב הבא של המיזם יורחבו - מי ירחיבם? קצרמרים נשארים קצרמרים ברובם הגדול. האם לא עדיף למשל להוציא למרחב את כ-40 הטיוטות שכבר נכתבו כאן? האם מיזם כזה ימשוך עורכים לאתר? והאם את סוג העורכים הרצויים? ביבליופילשיחה • ה' באדר ה'תשפ"א • 22:07, 17 בפברואר 2021 (IST)

Symbol support vote.svg בעד חזק --יהדות (שיחה) 16:25, 18 בפברואר 2021 (IST)

על זה יש לומר רבנו סר מן הדרך אשר הורנוקריצה או שזה מדין ונהפוך הואFace-smile.svg. אולי תבאר מה אמורים לעשות במסגרת המיזם שלא עושים כעת. לא נראה לי שיש טעם להרבות בערכים לשם כמות בלבד. ואם כבר, אולי עדיף לנסות להרחיב את קהל היעד לבעלי ידע בתחומי חול.--יהודהשיחהז' באדר ה'תשפ"א • 09:56, 19 בפברואר 2021 (IST)
אענה על כך ההשגות:
 • "זו אבן פינה שעלולה להיות אבן הבליסטראה שתהרוס את האתר ותהפוך אותו ל..." - ביום שבו נחליט על סיום המיזם, כל ערכים אלו יועברו לטיוטה.
 • "נצטרך להתחיל להתקשקש על כל ערך האם הוא נחשב לאולטרה-קצרמר או לא" - בינתיים עדיין הערכים נוצרים בטיוטה, בהתאם למדיניות הזמנית, וכך ההתקשקשות תהיה מוגבלת.
 • "מי ירחיבם?" - יוצריו או עורכים אחרים שכאן או שיבואו לכאן.
 • "האם לא עדיף למשל להוציא למרחב את כ-40 הטיוטות שכבר נכתבו כאן?" - אכן גם זו משימה חשוב, ואפשר לכלול אותה במיזם. אני מדבר על כמות שתהיה פי עשרה לפחות.
 • "האם מיזם כזה ימשוך עורכים לאתר?" - לדעתי כן. קשה לכתוב ערך מושקע, אבל הרבה יותר קל לכתוב ערך בשלבים.
 • "והאם את סוג העורכים הרצויים?" - תלוי איך ננווט את זה.
 • "על זה יש לומר רבנו סר מן הדרך אשר הורנו" - חס ושלום. זה כאמצעי ומשהו זמני. אין ספק שערך גרוע שעומד במרחב, כמוהו כעצם בגרון. כאן מדובר על משהו המשמש כקרש קפיצה.
 • "מה אמורים לעשות במסגרת המיזם שלא עושים כעת" - ליצור ערכים, והרבה. פשוט ואולי גם קל.
 • "לא נראה לי שיש טעם להרבות בערכים לשם כמות בלבד" - אכן אנו מדברים על כמות עם איכות. אלא שנתחיל בכמות, ומשם לאיכות.
 • "אולי עדיף לנסות להרחיב את קהל היעד לבעלי ידע בתחומי חול" - אין בכך כל סתירה. ואפשר גם להרחיב את קהל היעד לבעלי ידע בתחומי קודש. לא פחות חשוב.
בברכה, יהונתןשיחה • י' באדר ה'תשפ"א 23:57, 21 בפברואר 2021 (IST)
אם יורשה לי אציע גרסה אחרת - לדאןג לערך איכותי ברמת לקסיקון על כל מה ומי שהיו להם ערכים באנציקלופדיות יהודיות קודמות כמו אוצר ישראל והאנציקלופדיה היהודית באנגלית. ערך בסיסי שנותן לקוראים מידע, הוא טוב גם אם הוא קצרמר ולא תקוע בכלל. ערכיפד (שיחה) 22:06, 3 במרץ 2021 (IST)

מיקום ההערה בערך[edit | edit source]

שלום וברכה. בהלך קריאת הערכים באתר נוכחתי לראות שיש חילוק בין מיקום ההערות בתוך הערך. לעיתים ההערות לאחר סימן הפיסוק או הנקודה, ולעיתי לפניהם. האם ישנה מדיניות באתר לפי המיקום? באם לא, אשמח אם נדון ע"כ ונקבע. אני אישית בעד מיקום ההערה לפני הסימן פיסוק או הנקודה, משום שכך נהוג בד"כ כמדומני, ויותר מתאים. בן צבי (שיחה) 12:56, 7 במרץ 2021 (IST)

המדיניות שלנו בזה היא כשל ויקי, שיש לנהוג באחידות בכל ערך. אם יש ערך מבולבל, יש לנהוג אחידות בהתאם לרוב ההערות שבאותו הערך. אני אישית תומך בעמדה שלך, שכן כך מקובל בספרות התורנית, שלא כמו הספרות המחקרית. אמנם אני אישית לא הייתי מקדם דיון על כך, שכן זה יקרום לנו לטרחה מרובה בערכים שמיובאים מוויקי. אנו מעדיפים לנתב את האנרגיות לתחומים שבהם אנו טובים יותר :) יהונתןשיחה • כ"ג באדר ה'תשפ"א 17:26, 7 במרץ 2021 (IST)
בהנחה שליבת האנצ"י היא הערכים שנוצרו כאן, כפי שנאמר בכמה הזדמנויות, מן הראוי לקבוע מדיניות אחידה, לפחות כהמלצה. אין חובה לשמור על אחידות גם ביחס לערכים ויקיפדיים. מכלולאי (שיחה) 18:22, 7 במרץ 2021 (IST)
אני מסכים עמך בעיקרון לגבי ערכים שנוצרו אצלנו, אבל ממש כעת מתנהל דיון בוויקי בניסיון להביא לאחידות בין כל הערכים, ואם הפעם (אחר אינספור ניסיונות כושלים) תתקבל הכרעה - אתמוך להחיל אותה גם עבור הערכים שלנו. יהונתןשיחה • כ"ד באדר ה'תשפ"א 19:35, 7 במרץ 2021 (IST)
התקיים על זה בעבר דיון, ולא יצא מזה משהו מעשי.
אינני רואה נחיצות כה גדולה לקבוע בזה מדיניות, ואפשר להמשיך לשמור אחידות ברמת הערך בלבד, אבל לגופו של ענין, גם אני בעד הערה לפני סימן פיסוק, זה גם המקובל בספרות התורנית, וגם לדעתי יותר הגיוני. מסכים עם הבעיה שהציג יהונתן עם ערכים ויקיפדיים, ועם דברי מכלולאי שאפשר להחיל את זה לפחות בערכים משלנו. איש גלילישיחה • כ"ד באדר ה'תשפ"א • 03:42, 8 במרץ 2021 (IST)
גם אני לא רואה צורך דחוף בקביעת מדיניות כללית בנושא, ולו בשל העובדה שיישום שלה כמעט בלתי מעשי. אבל לגופו של ענין, אני דוקא מעדיף בהרבה את סימן ההערה אחר סימן הפיסוק. אסתטית זה הרבה יותר יפה (בעיני), כי שימת ההערה לפני סימן הפיסוק יוצרת רווח מציק בין המשפט לנקודה שאחריו. זכריהו בן בניהשיחה • כ"ה באדר ה'תשפ"א 15:32, 9 במרץ 2021 (IST)

כתאב אל-אסמא[edit | edit source]

שלום וברכה, שמי ירון. אני בקושי עורך פה כי הממשק לא מאפשר לי לערוך ערכים שנחשבים "לא יהודיים מספיק". אני לא רוצה להיות זה שיעורר סנסציות וינפץ מיתוסים, אך יש מישהי ישראלית ויהודיה שמוצאה, דרך אביה, מיהדות איראן, שקשורה להמון ערכים שיצרתי או הייתי מעורב בכתיבתם ובהרחבתם, דרך שמה, מוצאה כאמור לעיל ומקצועה במובן מסוים, בויקיפדיה הרגילה. מעבר לכך לא אוכל למסור פרטים. הצעתי לה לקבל חומרים וספרים סרוקים מהגוגל דרייב הפרטי שלי, אך היא סירבה. אדגיש שחשבתי שהיא תשתמש בחומרים הללו כדי לקדם דיאלוג בין דתי ואולי גם לנסות להשכין שלום, אך התבדיתי. ברצוני לומר שעברתי חווייה מטלטלת בצורה בלתי רגילה לגביה ולגבי התפיסות התיאולוגיות שלי, ביחס לאספקטים הנסתרים של היהדות ובאופן כללי יותר, לנצרות, לאסלאם וביחס לדת הבהאית. למשל אתן ערכים שכתבתי או הוספתי להם קישורים חיצוניים באופן משמעותי: כתאב אל-אסמא, קיום אל-אסמאא והערך על חוקר הספרות האנגלו-אירית הבהאי באמונתו, המנוח סוהייל בושרוי. כן אתן ערך נוסף: אותיות הח"י. מבחינתי הערכים הללו כשרים, אבל אבין גם אתכם כקהילת עורכים אשר מאמינה בתורה ובתלמוד, באופן אחר. בתודה מראש, --Yaronbutler2 (שיחה) 16:35, 26 במרץ 2021 (IDT)

שלום רב. לא מספיק ברור לי הרקע של הנושא, באותה מיהדות איראן ופעולתה, וכן על החוויה המטלטלת שלך. האנציקלופדיה באה בעיקר להגיש ערכים יהודיים, או אפילו כאלו כלליים שאינם מאתגרים ומורכבים. אלו שציינת בהם פותחים ומאריכים אודות הדת הבאהית. באופן יבש קיים איסור בחז"ל "אל תפנו אל מדעתכם", שהוא כולל איסור קריאה בספרים חיצוניים העלולים למשוך את האיש היהודי לדברים הנוגדים את הדת היהודית. משכך, התחום אכן רגיש ומסווג. מהם שמופיעים בקצרה, בשביל המידע הבסיסי. חג שמח. יהונתןשיחה • י"ח בניסן ה'תשפ"א 18:13, 30 במרץ 2021 (IDT)

העברת דפי טיוטה[edit | edit source]

שלום וברכה עורכים. לאור מה שראיתי, לדעתי יש לשנות את המדיניות לפיה יש להעביר דפי טיוטות למרחב הראשי רק על ידי הצבעה. לפי מה שהבנתי, התומכים במדיניות כיום סוברים, שעל ידי ההצבעה, רף איכות הערכים יהיה גבוה, וכו'. לענ"ד, וכפי שהצעתי בדף שיחתו של יהונתן, הצעתי היא שהעברה תבוצע על ידי כל מנטר, לפי שיקולו, כך שמצד אחד, ישנה הגבלה על יצירת דפים, ומצד שני, המדיניות הזאת תקל יותר על העורכים, ותגרום לשיפור האתר. ישנם כבר כמה טיוטות, שלפי בדיקתי כבר מוכנות, אך דבר לא זז וזאת בעקבות הדיונים בין העורכים. אני חושב שבאנציקלופדיה קשה מאוד להיות תלוי בעורכים, עם כל הכבוד שראוי להם. אדרבה, מדיניות כהנ"ל רק תהיה להם לעזר. אגב, ייתכן ובעתיד יש לבחון גם העברה של טיוטות על ידי העורכים עצמם (עם וותק של לפחות 4 ימים ומס' עריכות, כנהוג בויקיפדיה), אך זה תלוי בכמות העורכים שיהיו כאן. אשמח לשמוע את דעתכם הנכבדה בנושא זה, ולבחון לשנות את המדיניות. הארות והערות יתקבלו בשמחה. מועדים לשמחה. בן צבי (שיחה) 19:03, 30 במרץ 2021 (IDT)

בעוד הסרבול והקושי מובנים, נראה שצריך לחדד גם את הצורך: כשהקהילה אינה גדולה מספיק, לעורכים בודדים יכולה להיות השפעה משמעותית לרעה, אם הם מספיק לא מקצועיים מחד - ומספיק חדורי מוטיבציה לכתיבת ערכים רבים מאידך. הנסיון הוכיח זאת בעבר. עם זאת, החלופה שהצעת של העברה על ידי מנטר היא חלופה לגיטימית ששוה לשקול, אבל יש בה גם קשיים מסוימים. היא עשויה להציב את המנטרים במצבים לא נעימים ולהיות "האיש הרע", וכן ליצור לחץ וביקוש להרשאת ניטור - שנכון להיום היא עול יותר מאשר פריווילגיה וחשיבותה מרובה. דוד (שיחה) 20:52, 30 במרץ 2021 (IDT)
למרות החסרונות שציין דוד, אני Symbol support vote.svg בעד ההצעה. התועלת רבה על הנזק. מתייג גם עורכים נוספים. יהונתןשיחה • י"ח בניסן ה'תשפ"א 21:09, 30 במרץ 2021 (IDT)
מחכה לדעות נוספות, ואם צריך כדאי לפתוח הצבעה. בן צבי (שיחה) 12:26, 1 באפריל 2021 (IDT)
עורכים, תיוג נוסף. בן צבי, רצוי שנמתין גם לאחר החג, משום שיש שאינם פעילים בחול המועד. יהונתןשיחה • כ' בניסן ה'תשפ"א 18:56, 1 באפריל 2021 (IDT)
עורכים - מה דעתכם? כדאי לפתוח הצבעה. בן צבי (שיחה) 16:06, 29 באפריל 2021 (IDT)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── לא נעים לחפור, אך הצעה זו מחכה כבר למעלה מחודש. עורכים. בן צבי (שיחה) 11:57, 2 במאי 2021 (IDT)

כמה זמן בממוצע אורכת ההמתנה לתגובות העורכים? ביבליופילשיחה • כ' באייר ה'תשפ"א • 13:46, 2 במאי 2021 (IDT)
מדיונים שונים ניכר לעיתים תגובות ענייניות תוך ימים ספורים, ולעיתים, כאשר מדובר בנושאים עם השפעה ממועטת, גם שבועות ארוכים. טרם נתקלתי בדיונים שיותר מחודש אף אחד לא הגיב, לחיוב ולשלילה. ייתכן ופשוט זהו הנוהג כאן, ואיני מכיר זאת. בן צבי (שיחה) 14:18, 2 במאי 2021 (IDT)
לפעמים השתיקה היא מחמת שיש כאלה שאינם יודעים מה לכתוב, כמוני למשל. איש גלילישיחה • כ' באייר ה'תשפ"א • 14:24, 2 במאי 2021 (IDT)
עקב קהילת העורכים הקטנה שלנו, אכן זה המצב. אבל אי אפשר שלא לציין שאנו במגמת שיפור אדירה. שאלתי היא: בדיונים על העברת דפי טיוטה, כמה הוא הזמן הממוצע עד שמתקבלת תמיכה משני עורכים לפחות כנדרש? ביבליופילשיחה • כ' באייר ה'תשפ"א • 15:29, 2 במאי 2021 (IDT)

מתכוננים להצבעה: אנציקלופדיה:אולם דיונים/הצבעות/העברת דפי טיוטה על ידי מנטרים. יהונתןשיחה • ז' בסיוון ה'תשפ"א 03:05, 18 במאי 2021 (IDT)

לאחר ששקלתי שוב, אני חוזר בי חלקית מדעתי. ערכתי באתרים שונים (לא אנקוט בשמות מסיבות המוכרות לעורכים הוותיקים כאן) עד שהגעתי למסקנה שלכל אתר יש את הייחודיות שלו. אני חושב שבשביל לשמור על הייחודיות שלנו, במיוחד כאשר קהילת העורכים שלנו כה קטנה, ליצור ערכים ישר במרחב הערכים היא שלב פזיז למדי. אני סובר שיש לחכות עם הזמן, ולראות לאן פנינו - ואז ייתכן ואשנה את דעתי. בן צבי (שיחה) 17:22, 3 באוגוסט 2021 (IDT)
יפה. שותף לתחושתך. אני חושב שאת יתרונותיה של שיטת הכתיבה בטיוטה יכול לראות רק מי שנכווה בה, קרי: הועברו כמה מערכיו לטיוטה, השתהו בפס הייצור ויצאו אפויים כדבעי. גורשיחה • כ"ו באב ה'תשפ"א • 18:34, 3 באוגוסט 2021 (IDT)

שמות משפחה בערכי אדמו"רים קדמונים[edit | edit source]

- הועבר מהדף שיחה:רבי שמעון מירוסלב#שינוי שם הערך

כבר בעבר ביקשתי זאת ולא יודע מה קרה לזה – שמו היה רבי שמעון מרילס, וזה צריך להיות שם הערך, בדומה להרבה אדמורים אחרים שכותרתם הוא שמם האמיתי ושם משפחתם האמיתי, ולא הצורה בה הם מוכרים להמון. (במיוחד שכאן עצמןו החליט לקרוא לעצמו כך).

במקום זאת מישהו עיוות את האמת וכתב שמרילס היה רק "כינוי". תעשו לי טובה. החרדי (שיחה) 16:17, 31 במרץ 2021 (IDT)

כמדומה שאין עדיין אחידות אצלנו בשמות ערכים כאלה. ראה לדוגמא: רבי אלימלך מליז'נסק (ולא וייסבלום), רבי יעקב קופיל חסיד (ולא הגר), רבי מנחם מנדל מרימנוב (ולא טורם) ורבי יעקב יצחק מפשיסחה (ולא רבינוביץ'). לעומת רבי יעקב יוסף כ"ץ (ולא מפולנאה), רבי שמואל שמלקה הורוביץ (ולא מניקלשבורג) ורבי יעקב יצחק הורוביץ (ולא מלובלין). יש גם דוגמאות משולבות, כמו רבי פנחס שפירא מקוריץ, רבי ישראל הופשטיין מקוז'ניץ ורבי ישראל פרידמן מרוז'ין. איש גלילישיחה • י"ט בניסן ה'תשפ"א • 17:49, 31 במרץ 2021 (IDT)
אני תומך בהוספת שם המשפחה בשם הערך. פתחתי דיון בכל אחד מהערכים שאין בהם כלל שם משפחה. יהונתןשיחה • י"ט בניסן ה'תשפ"א 18:43, 31 במרץ 2021 (IDT)
לא פתחת דיון בכל אחד מהערכים שאין בהם שם משפחה, כי רבים הם מאד, הבאתי פה בסך הכל ארבע דוגמאות שקפצו לי באותו רגע (אגב, גם מתוך ארבע אלה - פתחת דיון רק על שלש).
לא נראה לי נכון לפתוח דיון בכל ערך וערך. אם רוצים לקבוע מדיניות מסודרת בנושא, צריך לערוך דיון רוחבי באולם הדיונים כדין שינוי שם הנוגע לקבוצת דפים. אני אישית נוטה בעד השם המוכר. איש גלילישיחה • י"ט בניסן ה'תשפ"א • 23:40, 31 במרץ 2021 (IDT)
- סוף העברה
אני תומך בשינוי בכל מה שאפשר לשים בו שם משפחה, גם אם אינו מוכר. יהונתןשיחה • כ' בניסן ה'תשפ"א 18:04, 1 באפריל 2021 (IDT)
בעד שמות משפחה. כמובן רק במקרה שבו היה לנשוא הערך שם משפחה, ולא במקרים שלצאצאיו המוכרים היה שם משפחה (כמו רבי דב בער ממזריטש או רבי שניאור זלמן מליאדי, ורבי אלימלך מליז'נסק). ביבליופילשיחה • כ"ב בניסן ה'תשפ"א • 13:40, 4 באפריל 2021 (IDT)
ר' אלימלך מליז'ענסק עצמו לא נקרא "וייסבלום"? אם כן, יש לתקן בערך. --מכלולאי (שיחה) 15:29, 4 באפריל 2021 (IDT)
אני בעד שמות המשפחה מכיוון שזה דבר מוגדר, אחרת בכל מקרה נצטרך לדון מה הכינוי בו הוא מוכר או איזה כינוי מוכר יותר וכו'. אבל בכל מקרה צריך להיות קו אחיד לכל האדמורים החרדי (שיחה) 13:21, 5 באפריל 2021 (IDT)
יהונתן וביבליופיל, אני באמת לא מבין, אם אתם כ"כ בעד שם משפחה (אפילו אצל רבי מנחם מנדל טורם! וגם ההסתייגות מרבי אלימלך וייסבלום הגיע רק מתוך הנחה - שאינני יודע מה מקורה - שזה לא היה שם משפחתו, אבל בעצם גם אצלו כן), למה אצל רבי נתן שטרנהרץ (הוא גם מופיע בפועל במקורות רבים עם שם משפחתו) העדפתם שניכם את שם העיר? איש גלילישיחה • כ"ה בניסן ה'תשפ"א • 02:39, 7 באפריל 2021 (IDT)
בהתאם לנוהל הקיים העדפתי את השם המוכר וזהו רבי נתן מברסלב, אך כאן דנים אנו על החלפת הנוהל, ולגביו הייתי מעדיף ליצור אחידות רבה ככל האפשר. ביבליופילשיחה • כ"ה בניסן ה'תשפ"א • 14:53, 7 באפריל 2021 (IDT)
לשם הבהרה, פשיטא שהפניות תישארנה מהשמות המוכרים, וגם ניתן יהיה לציין אותם כך בתוך הערכים, כאופן המוכר. אני מחבב את השם הז'רגוני, אבל בשם ערך באנציקלופדיה זה לא תקין. גם באישים פוליטיים, כמו אריק שרון או ביבי נתניהו, שם הערך יהיה שמו המלא והרשמי. איך כתבו במכתבי החסידים, פחות רלוונטי לעניין זה, כשם שפחות רלוונטי מה כתבו בקוויטל (שם האם או האב). יהונתןשיחה • כ"ו בניסן ה'תשפ"א 18:14, 7 באפריל 2021 (IDT)
לא הוזכרה פה נקודה חשובה: שמות משפחה אמיתיים במובנם הרשמי החלו באירופה רק מתחילת המאה ה19 לכל המוקדם, בעקבות נפוליאון. לפני כן גם במקום שלכאורה הוי שמות משפחה מדובר על כינויים בעלמא, לאו דוקא עברו מאב לבן, ולפעמים לאדם/משפחה היו כמה כינויים/שמות משפחה, וכו', וגם בהגיע העת ההיסטורית לא תמיד הם אומצו בכלל כשם משפחה הרשמי. כמובן היו חריגים לאורך השנים של משפחות שנשאו שמות מובהקים מאוד, שאף הפכו לבסוף שמות רשמיים, אך זה מיעוט חריג. לפיכך אם בזמן מאוחר יותר אנו נוטים להעדיף שם רשמי על פני שם מוכר להתנהג כך לגבי שמות מלפני המאה ה19 יש בזה מן האנכרוניזם. יש לזה מקום רק בהינתן שם משפחה מובהק מאוד ששימש גם בכתובים באותה תקופה וגם הפך לבסוף לשם המשפחה שלו או של יוצאי חלציו, ולא רק שם נדלה מאיזה ספר תולדות נשכח או גרוע מזה ממסמכים ארכיוניים. דוד (שיחה) 09:44, 8 באפריל 2021 (IDT)
צודק כמובן. ביבליופילשיחה • כ"ו בניסן ה'תשפ"א • 15:38, 8 באפריל 2021 (IDT)
הכל טוב ונכון ויפה והכל התלמדנויות על גבי התפלספויות. בסוף צריך קו אחיד מנחה לאנציקלופדיה שמכבדת את עצמה. בלי להשוות והס מלהזכיר, בויקיפדיה גם מבלי לבדוק ברור שהיו יוצרים לזה כלל ברור ומובן. להבדיל אלף אלפי הבדלות בין הטמא לטהור ובין עובד אלקים לאשר לא עבדו החרדי (שיחה) 20:07, 22 באפריל 2021 (IDT)
רוצה לומר? ביבליופילשיחה • י' באייר ה'תשפ"א • 22:54, 22 באפריל 2021 (IDT)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── החרדי, אינני מבין. בוויקיפדיה אין כיום קו אחיד בנושא (וגם בעוד הרבה נושאים). כאן מנסים לבנות קו אחיד, בשביל זה צריך להכריע לצד כלשהו. איש גלילישיחה • י"א באייר ה'תשפ"א • 02:48, 23 באפריל 2021(IDT)

אני אבהיר: כוונתי היא בתגובה לכמה שטענו להגן על המצב הקיים ולהגחיך את הצורך בקו אחיד, טענתי שבאנציקלופדיה כזאת צריך לרצות בקו אחיד (כלשהו) כמו שמקובל באציקלופדיות דומות (לא שיש שם, אלא ש"היו יוצרים"), גם אם לפעמים זה יצא קצת מצחיק, למעט מקרים חריגים במיוחד החרדי (שיחה) 14:23, 23 באפריל 2021 (IDT)
איש גלילי, האם ניתן להגיע למסקנות בנידון? החרדי (שיחה) 12:51, 16 במאי 2021 (IDT)

מתכוננים להצבעה: אנציקלופדיה:אולם דיונים/הצבעות/שמות משפחה בערכי אדמו"רים קדמונים. יהונתןשיחה • ז' בסיוון ה'תשפ"א 03:05, 18 במאי 2021 (IDT)

רבנים שעסקו לפרנסתם[edit | edit source]

עורכים, טרם גיבשתי שם הולם, אבל בדעתי לפתוח קטגוריה לרבנים שעסקו לפרנסתם. לכאורה נצטרך תתי קטגוריות, לפי תקופות ומעמדות, ואולי במקביל גם לפי סוגי מלאכות (מקצוע, מסחר וכד'). אולי הזמן גרמא במוצאי יום עילאי זה, ולאור דברי הרמב"ם: "מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו, ומדת חסידים הראשונים היא, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא שכולו טוב" (משנה תורה לרמב"ם, הלכות תלמוד תורה, פרק ג', הלכה י"א). יהונתןשיחה • ז' בסיוון ה'תשפ"א 03:09, 18 במאי 2021 (IDT)

Symbol oppose vote.svg נגד חזק. קטגוריות חיתוך בין תחומים ניתן ליצור עד השמים, ותמיד עדיף בלעדיהן. גם בויקיפדיה מחקו בצדק את הקט' "רבנים מתמטיקאים" הנה, יהונתן כבר מצהיר שהשלב הבא יהיה פיצול לפי תחומי עיסוק: "רבנים סנדלרים", "רבנים ביולוגים", "רבנים שוחטים". ומה הלאה? אפשר אולי גם לאידך גיסא: "בעלי מלאכה שקבעו עתים לתורה", ואז פיצול לפי תחומי הלימוד שלהם – "בעלי מלאכה שקבעו עתים לתורה בש"ס", "בעלי מלאכה שקבעו עתים לתורה במסילת ישרים", "בעלי מלאכה שקבעו עתים לתורה בדף יומי בין מנחה למעריב". השתגענו לגמרי?! זכריהו בן בניהשיחה • ז' בסיוון ה'תשפ"א 14:10, 18 במאי 2021 (IDT)
זכריהו צודק. אי אפשר להגזים. ביבליופילשיחה • ז' בסיוון ה'תשפ"א • 15:49, 18 במאי 2021 (IDT)
אכן, מרחב הקטגוריות זה לא מרחב הסנסציות. בהזדמנות זו, אני מציע למחוק גם את הקטגוריות קטגוריה:רבנים שהתגרשו וקטגוריה:רבנים שנחשדו בגניבה ספרותית. מלבד הצבע הצהוב הבוהק, הן חוטאות לתפקיד המקורי של הקטגוריה: ניווט.--מכלולאי (שיחה) 18:54, 18 במאי 2021 (IDT)
קטגוריה רבנים שנחשדו היא צהובה באותה מידה של קטגוריה:פסאודואפיגרפיה. ביבליופילשיחה • ז' בסיוון ה'תשפ"א • 21:28, 18 במאי 2021 (IDT)
פסאודופיגרפיה זו הגדרה ספרותית, רבנים שנחשדו זה ממש לא הגדרה לאישיות רבנית, ואין שום דבר שמשייך את אותם רבנים לקט' אחת. אפשר באותה מידה לפתוח קטגוריה:רבנים שנתבעו על ידי מס הכנסה. --מכלולאי (שיחה) 22:57, 18 במאי 2021 (IDT)
גם קטגוריה:רבנים הונגרים זו לא ממש הגדרה לאישיות רבנית. ואני מסכים שאפשר להרחיב את הקטגוריה לקטגוריה:אישים שנחשדו בגניבה ספרותית, אלא שמסתמא נצטרך לחלק לתת קטגוריה. ביבליופילשיחה • ז' בסיוון ה'תשפ"א • 23:01, 18 במאי 2021 (IDT)
בוודאי שרבנים הונגרים זו הגדרה, וזה גם נדבך חשוב ביהדות הונגריה, מה שקשה לומר על רבנים שנחשדו וכו'.--מכלולאי (שיחה) 00:24, 19 במאי 2021 (IDT)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

נראה שהדברים לא הובנו כיאות. אציין כמה נקודות שאולי תעזורנה לנו:

 • חיתוך בין קטגוריות אינו דבר סגור בוויקי. קט' "רבנים מתמטיקאים" נמחקה, אבל קיימות אינסוף אחרות ("רבנים פרופסורים", "רבנים שהגיעו לגיל מאה", "רבנים חברי פרלמנטים", "רבנים ל-הט"בים", "רבנים שנספו בשואה"). נוכל לפגוש את זה גם בעוד תחומים אחרים, רבו מספור. כמו חברי כנסת נכי צה"ל, רופאים נכים, מדענים שנספו בשואה, ועוד.
 • גם הגישה בוויקי מסתמכת על כך שניתן לאתר חיתוכים בין קטגוריות באמצעות כלי נהדר זה. אמנם הכלי אינו נגיש מספיק, בפרט לא בשפה העברית. הוא מסורבל ומורכב מדי בשביל להוות תחליף לחיתוך בין קטגוריות. והכי חשוב: הוא קיים בוויקי, אבל לא אצלנו.
 • רבנים שהתגרשו, או רבנים שעסקו לפרנסתם - אינם מופיעים גם לא בחיתוך בין קטגוריות. פשוט בגלל שאין קטגוריה של עוסקים לפרנסתם (כי לרוב כל אדם עוסק במלאכה לפרנסתו, למעט רבנים וכיו"ב, וכדלהלן).
 • הערה חשובה: החיתוך אינו אקראי כמו "רבנים שעשו דיאטה", "רבנים שגרו בקומה גבוהה", או "רבנים שנפטרו מסרטן", אלא משהו מהותי. לרוב רבנים בדורות האחרונים לא עסקו לפרנסתם, ואף יש לכך הדהוד רב בספרות השו"ת, נגד ובעד. כך גם הקטגוריה האחרת שפתחנו - רבנים שהתגרשו - היא משהו שפחות שכיח אצל רבנים, בגלל רקע דתי שמעיב על כך. בדיוק מאותה הסיבה יש לנו קטגוריה "אישי ציבור ישראלים שהורשעו בדין", שמכילה גם תתי קטגוריה של אישי ציבור, פוליטיקאים ורבנים. שמהם מצופה להתנהג על פי הדין, או לפנים הימנו, מעצם תפקידם.
 • קטגוריות אינן ערכים, וריבוי שלהן אינו מזיק או מכביד.
 • עושה רושם שמתוך שאיפה לאנציקלופדיות, הגענו לאנציקלופדיות-יתר. וכידוע כל יתר כחסר דמי. המצוד דווקא אחר הקטגוריות שנוצרו אצלנו, שצוינו לעיל, בעוד יש קטגוריות חיתוך רבות מאלו, ועם חשיבות פחות מובהקת, מוסיף לרושם זה.
 • בסופו של דבר קטגוריות הן כלי מידע עוצמתי, ששווה זהב, בלי יכולת לקבל זאת במקום אחר. כל אחת מהקטגוריות שהוצעו לעיל למחיקה, מהווה נכס של ממש מבחינת איסוף החומר והגשתו. גם לא מדובר בעבודה רבה מדי (לעומת כתיבת סתם ערך).

אני ממליץ לשקול את הדברים מחדש, לאחר חשיבה מחודשת ובלתי מקובעת בדעות קדומות. יהונתןשיחה • ח' בסיוון ה'תשפ"א 17:03, 19 במאי 2021 (IDT)

אולי לי אסור להביע דיעה שכן אני נגוע בדיעות קדומות... כבר הזכרתי במקום אחר שקטגוריות נועדות למי שמחפש ידע לפי סדר. אולי אכן זה יהיה סדר טוב בשבילו כשרוצה ללמוד על רבנים, מי עסק לפרנסתו ובאיזה עיסוק. למעשה הדיון על רבנים שנחשדו וכו' הוא בקטגוריה ההיא. אני לא חושב שהיא תוסיף ידע למישהו ובפרט שכאשר מדובר בגדולי הדורות (כרבי יצחק אברבנל למשל) זה שאלה של ביזוי ת"ח ובכלל אין לקבל בזה מקורות שאינם מגדולי ישראל. אני חושב לכתוב עליה בנפרד.--יהודהשיחהי"א באב ה'תשפ"א • 10:38, 20 ביולי 2021 (IDT)

עדכון תבניות[edit | edit source]

צריך לחשוב מה עושים עם עדכון התבניות, שהולכות ומתמלאות בבאגים. דוד, נשמח אם תמצא פתרון פרטני או כללי. המצב כעת הולך ומעציב. לא נחמד לפגוש ערך ועוד ערך תקולים. יהונתןשיחה • כ"ח בתמוז ה'תשפ"א 23:50, 7 ביולי 2021 (IDT)

הענין די מורכב, אין לי פתרון קסם. אני רוצה להציג בפניכם את הבעיות:
 1. ויקינתונים - המגמה בויקי לאחרונה היא להעביר כמה שיותר תבניות להסתמך כמה שיותר על ויקינתונים. לנו אין ויקינתונים, וזה יוצר הרבה "שבירות" משמעותיות
 2. יחידה (לואה) - המגמה בויקי להעביר הרבה תבניות מורכבות להסתמך על יחידה, שזה כבר לא סתם תבנית, זה חצי תכנות ואין אצלנו כיום מי שיודע לתחזק את זה.
 3. כשנעשים שינויים משמעותיים - מורצים בוטים בשביל לבצע שינוי אחיד. אצלנו אין אחידות בעדכון ערכים, אפילו לו יצוייר והיו בוטים.
 4. בגלל שתי הסיבות הנ"ל, תבניות מורכבות הופכות מורכבות עוד יותר. קשה לתחזק אותם, קשה לעקוב אחרי השינויים, ובעיקר - זה סוג של דומינו, המון תלויות ותגובות שרשרת.
הבעיה המרכזית היא מחסור בכוח אדם. דרושה הרבה השקעה צמודה וצפופה כדי לעקוב אחר השינויים בויקי, להבין אותם ולהעתיק אותם אלינו ולהריץ גם בוטים לפי הצורך. אולם גם לו יצוייר והיה כוח אדם - בעית הויקינתונים היא כיום בלתי פתירה, וזה אומר שיותר ויותר דברים נשברםי ונתקלים עם הזמן.
אני כרגע לא יודע לתת רשימה קונקרטית של הצעות לפתרון. אבל לאור הנ"ל - הכיוון שנדמה לי שצריך לחתור אליו הוא לוותר על התאימות לויקיפדיה. להחזיק תבניות עצמאיות משלנו, אולי פשוטות יותר, אולי לא תמיד יתאימו לכל ערך שייובא מוויקיפדיה, אולי יציגו פחות מידע או בצורה פחות מתקדמת, אבל הן יעבדו, ואנו נדע איך לעבוד איתן, ועם הזמן נוכל לשכלל אותן לצרכים שלנו.
להבדיל מתכני ערכים, תבניות זה שורות בערך שרק קוראות לדף אחר, זה שנחזיק תבניות שונות - לכאורה - לא אמור לפגוע ביכולת לעדכן ערכים. רק נצטרך לעקוב אחרי שינויים וכשיש לתקן את התבניות שלנו בהתאם. דוד (שיחה) 00:05, 8 ביולי 2021 (IDT)
וגם זה דורש כח אדם...Face-sad.svg--מכלולאי (שיחה) 00:40, 8 ביולי 2021 (IDT)
כן ולא. ראשית, זה בתחום הידע שלי אישית בגדול. שנית הרבה פה מכירים תבניות לפחות ברמה בסיסית ומסוגלים לגעת בשעת הצורך. שלישית זה יהיה משהו הרבה פחות משוכלל וממילא דורש הרבה פחות השקעה. רביעית פחות נרקוד לפי החליל של ויקי וממילא ההשקעה לא חייבת להיות כה אינטנסיבית וצמודה לשינויים שלהם. אבל כן, לפחות בהתחלה ומידי פעם, דורש השקעה לא קטנה, הרבה זמן וחשיבה, וגם שיתוף של הציבור בתכנון. דוד (שיחה) 09:47, 8 ביולי 2021 (IDT)
מהכרות קטנה עם היקף הבעיות, אף שאין לי הכרות כלל בתחום התכנותי, אני חושב שדוד צודק. צריך רק להשגיח ששמות התבניות יהיו תואמים לשמות בוויקיפדיה, כדי שהתבניות תוכלנה לפעול. כשכאב הראש של העדכון יסתיים רק בשמות פה ושם, זה יהיה הרבה יותר קל. איש גלילישיחה • כ"ח בתמוז ה'תשפ"א • 16:04, 8 ביולי 2021 (IDT)
אכן לכך נתכוונתי, אמנם עדיין שמות התבניות זה לא הכל. ראשית כמובן שמות הפרמטרים (וסוג התוכן אותו הם אמורים לקבל). אך פעמים רבות זה גם תבניות בתוך תבניות ששואבותתוכן (אוטומטית הרבה פעמים, והרבה פעמים מוויקינתונים) אחת מהשניה, כך שתבנית חילופית שלנו שכביכול תכיל אותפ פרמטרים תכיל פחות מידע. ועדיין, לכאורה עדיף להתגבר על זה מקומית כל פעם. האם מישהו יודע לנסות למפות את רשימת התבניות הגדולות המורכבות הללו עם הפוטנציאל הבעיתי+משמעותי? דוד (שיחה) 21:55, 8 ביולי 2021 (IDT)

מה שייך למרחב התאמה[edit | edit source]

בהנחה שהנושא אינו טאבו באתר וכמו שנשמע ממה שנכתב בדף שיחה:א אני מעלה כאן לדיון את מה שהבנתי מדברי מכלולאי ואכתוב גם את דעתי בעניין.

קיימת טענה לחוסר שיתופיות או שקיפות בכך שמורשי ההתאמה יכולים להעביר למרחב התאמה על פי שיקול דעתם. מכלולאי מציע שיועברו רק דברים שהנושא עצמו לא ראוי להיות מוצג בציבור ולא להעלים דיונים על אבולוציה או פילוסופיה וכדומה. אני אישית חושב שדוקא הצדק עם המדיניות הקיימת. שכן דברים בעייתים בענייני השקפה ראוי שלא כולם יוכלו לקרוא. ולא רק דברים לא צנועים וכיו"ב. מאידך יש מדיניות שעליה היה נשמע לי שהיא כבר הוכרעה כטאבו, ואולי בכל זאת יסכימו לדון בה מחדש. שאם מעבירים למרחב התאמה את הערך אז חוסמים את כולו אפילו אם הבעיה היא במשפט אחד. אולי כדאי שרק הדיון יהיה במרחב התאמה אבל יעשו תיקון זמני במרחב הערכים. תיקון כזה המוסכם לדעת העורך שהעלה את השאלה גם אם אינו מורשה התאמה. אני חושב שזה פיתרון יעיל יותר מלהכניס לעורך את השיקול, "אם איני יכול לתקן לפחות אשאיר כמות שהו ולא אגרום למחיקת הכל". --יהודהשיחהי"א באב ה'תשפ"א • 08:50, 20 ביולי 2021 (IDT)

הכותרת אינה ממש משקפת את התוכן, שהוא גם קצת מבולבל. מה שייך למרחב התאמה נקבע בבירור בהתאמה:אישור ערכים#רף הנקיות. יש בעיתיות מסוימת שטקסט זה עצמו נמצא במרחב ההתאמה, צריך לראות איך לפתור. אין כזה דבר ולא יהיה תיקון ערכים זמני. דיונים עם תכנים מפוקפקים מקומם רק במרחב התאמה. עד כאן אין כ"כ מקום לשאלה. הנידון שהזכרת שעלה הוא מקרים שבהם התוכן אינו עומד ברף הנקיות אך דיון עליו אינו "מלוכלך" ואין לכאורה מניעה לדון בו בפרהסיא. לדעתי אין אפשרות לתת קריטריון גורף למקרים כאלו ולכן הדיון לא רלוונטי ועלינו לנקוט לחומרא בכולם. אם יש לך קריטריון או הצעה אחרת שתפתור את הבעיה - אדרבה. דוד (שיחה) 16:00, 5 באוגוסט 2021 (IDT)
אצטט כאן את רף הנקיות המוזכר לעיל, שהוא אבן היסוד הבסיסית של האנציקלופדיה המגדירה מהו תוכן הראוי לבוא בשער, מובן מאליו שזה נכון הן לגבי ערכים והן לגבי דיונים:

רף הנקיות[edit | edit source]

האנציקלופדיה היהודית אינו פלטפורמה לסינון וצנזור תכנים מוויקיפדיה, אלא אנציקלופדיה עצמאית המיועדת לעמוד בחזית עולם הידע עבור הקורא שומר התורה והמצוות, במיטב האיכות, בנקיות ובהרחבת הדעת, הן בתחומי הקודש והן בתחומי החול. עם זאת, בשלב הראשון לא ניתן לשכתב את כל ערכי ויקיפדיה באותו האופן שבו היו עשויים להיכתב מלכתחילה על ידי כותבים שומרי תורה ומצוות; לפיכך נקבע באנציקלופדיה היהודית רף מינימלי של נקיות בו על ערך לעמוד לפני הצגתו לציבור:

 • הערך לא יכיל תוכן המביע במפורש או אפילו כמעט במפורש:
  • סתירה לי"ג עיקרי האמונה.
  • לגיטימציה ליהדות קראית, רפורמית או קונסרבטיבית.
  • לגיטימציה למעשי סדום, כנען וארץ מצרים, או גאווה בהם.
  • תיאוריות או חלק מהן אודות אבולוציה או גיל העולם הסותרות את הגישה המסורתית כמובנה בספרות הרבנית שעד המאה העשרים. למקרי ספק ניתן למצוא פירוט בדף זה.
  • פריצות, מציצנות וחטטנות יתר בדברים שבצנעה. למקרי ספק ניתן למצוא פירוט בדף זה.
 • ראה התאמה:מדיניות/מינוח/מונחים פסולים לרשימת ביטויים ומונחים שנמצאו כלא ראויים להופיע באנציקלופדיה היהודית
 • הערך לא יכיל תמונות בלתי צנועות או איורים בלתי צנועים (כמפורט בדף התאמה:מדיניות#מדיה). נכון להיום, עד שתתקבל החלטה סופית, הדבר נכון גם לגבי תמונות נשים בכלל.
 • דף פירושונים או רשימת ערכים אחרת (כגון ערכי שנים) המכילים קישור לערך שהתאמתו לאנציקלופדיה היהודית לא הוכרעה, יכול להיות מאושר כל עוד אינו מכיל ביטויים פסולים מחמת עצמם.
למה באמת זה נמצא במרחב התאמה? ה"אין ולא יהיה" שאתה מזכיר שוב הוא שאמרתי שזה טאבו. הבעיה שהזכרנו היא הפוכה, הרי התוכן שגם לדעת העורך אינו "מלוכלך" אבל הוא סבור שמתאים יותר שאנציקלופדיה יהודית לשנות אותו. דיון על זה לא צריך לכאורה להיות במרחב נסתר. ועל זה הוספתי רעיון שאפשר שהדיון כן יהיה במרחב נסתר ובגלל שמן הסתם יהיו עורכים או קוראים שדעתם לא תהיה נוחה אפילו מחלק מהדעות שיאמרו בדיון, אבל העריכה עצמה היא עריכת תוכן רגילה שהרי לא מדובר כאן על דבר שלא עומד ברף הנקיות אלא על ויכוח של ניסוח או נכונות התוכן.--יהודהשיחהכ"ח באב ה'תשפ"א • 20:04, 5 באוגוסט 2021 (IDT)

קטגוריה:אותיות עבריות בשימוש במתמטיקה[edit | edit source]

כבר נוצרו כאן כמה קטגוריות אז אני מציע אחת משלי. האותיות הראשונות בא"ב משמשות במתמטיקה. לא כל כך ידוע בפרט השימוש באות ג. אולי מתאים לעשות קטגוריה כזו. מאידך הקטגוריה תכיל 3 ערכים בלבד. וזו אולי סיבה לוותר מראש. (אף שמי שירצה לדעת אילו עוד אותיות יש לא יוכל לחפש דרך קטגוריות).--יהודהשיחהי"א באב ה'תשפ"א • 10:40, 20 ביולי 2021 (IDT)

בעיני, חסר חשיבות. ראשית, כמו שאמרת, אין חמשה ערכים פוטנציאליים (אולי במתמטיקה העתידית יהיו עוד, ובכל זאת...). שנית, אן לנו קטגוריות מקבילות לאותיות יווניות המשמשות במטמתיקה, אותיות לטיניות המשמשות בכימיה, וכן הלאה. זכריהו בן בניהשיחה • י"ב באב ה'תשפ"א 14:45, 21 ביולי 2021 (IDT)
ועדיין אתה יכול לציין זאת בערך על הא"ב העברי. יהונתןשיחה • כ"ח באב ה'תשפ"א

עזרה טכנית[edit | edit source]

שלום לכולם, הוזמנתי לאתר על ידי דוד בשביל לעזור לאתר טכנית. אני אשמח לראות מכם העלאות שיש לכם בנוגע לשיפור האתר בצד הטכני ואשתדל לעזור. אני אשמח לראות את חוות דעתכם בנודע לחידוש הלוגו הנוכחי. אפשר לכתוב לי בקשות טכניות בדף השיחה, או במייל שם המענה כנראה יהיה יותר מהיר mediawikeditor-at-gmail.com Elazar (שיחה) 00:41, 21 ביולי 2021 (IDT)

ברוכים הבאים. לתשומת לב העורכים, יש להניח שלא בכל תחום אלעזר יוכל לעזור, בפרט לא בדברים הקשורים לשרת. אבל בהחלט כדאי לבקש ממנו דברים הזקוקים לתיקון ושיפור, מן הסתם הוא ימצא מתוכם את מה שמתאים לו לתרום. בהצלחה. דוד (שיחה) 01:30, 21 ביולי 2021 (IDT)
שמחים לראותך כאן. לא הבנתי באאיזה תחומים תוכל לעזור. בתיקון תבנית אישיות, או בהעלאת קבצים תוכל? ביבליופילשיחה • י"ב באב ה'תשפ"א • 15:40, 21 ביולי 2021 (IDT)
דוד ביקש ממני לתקן את תבנית אישיות, אך זה הרבה עבודה בשבילי כרגע. מה הכוונה העלאת קבצים? Elazar (שיחה) 15:42, 21 ביולי 2021 (IDT)
אי אפשר להעלות קבצים. ביבליופילשיחה • י"ב באב ה'תשפ"א • 15:45, 21 ביולי 2021 (IDT)
זה משהו שצריך לסדר דרך השרת. Elazar (שיחה) 15:46, 21 ביולי 2021 (IDT)
יש לי רעיון למשהו. זה כולל גם הרחבת הייעד של האנצי'. אבל זה דורש התייעצות עם כלל העורכים והצוות הטכני (דוד - שלחתי מייל בנושא). בן צבי (שיחה) 17:25, 3 באוגוסט 2021 (IDT)

חידוש לוגו האתר[edit | edit source]

למי יש רעיונות לחידוש הלוגו? Elazar (שיחה) 23:31, 27 ביולי 2021 (IDT)

עורכים. תיוג. ביבליופילשיחה • י"ח באב ה'תשפ"א • 23:35, 27 ביולי 2021 (IDT)
זורק רעיון - אולי בשילוב ערימת ספרים. גורשיחה • י"ט באב ה'תשפ"א • 00:50, 28 ביולי 2021 (IDT)
אם אתה מכיר תמונה שיכולה להתאים לזה והיא ברישיון חופשי, שלח כאן קישור. Elazar (שיחה) 01:28, 28 ביולי 2021 (IDT)
אולי כדאי להציע תחרות חיצונית לעיצוב הלוגו. יהונתןשיחה • כ"ו באב ה'תשפ"א 22:27, 3 באוגוסט 2021 (IDT)
Symbol support vote.svg בעד תחרות.--שלמה ~ שיחה ~ 14:50, 4 באוגוסט 2021 (IDT)
כנ"ל, אם כי צריך קודם שיפתרו את בעית העלאת תמונות.. בן צבי (שיחה) 15:17, 4 באוגוסט 2021 (IDT)
בן צבי לא צריך. Elazar (שיחה) 20:41, 8 באוגוסט 2021 (IDT)

יעוד האתר[edit | edit source]

עורכים חשובים. יצא לי לחשוב לאחרונה קצת על האתר, וחשבתי על רעיון לשדרוג האתר, הן מהצד הטכני והן מהצד התכני. ב"ה יש לנו קהילת עורכים איכותים ונפלאים, שמתבטאים בין היתר ובעיקר בפירותיהם המתוקים, הלא הם הערכים. האתר שלנו אכן מתייחד מכל כל אתר אחר, בערכים האיכותים שלו. אחלק את תגובתי לשניים:

 1. ערכים מויקיפדיה: אני חושב שאולי כדאי לוותר עליהם. אני בטוח שוכלם תחילה ירתעו מכך, אך אני חושב שבפועל החלטה זו אך ורק תועיל לנו. ואסביר: המטרה של ערכים אלו בעיני, הם להוות כתחליף מסונן לערכים מויקיפדיה. ערכים אלו דורשים לעיתים (קרובות?) המון השקעה, ודיונים רבים על כללים הנוגעים אליהם, מה שמבזבז את הזמן על חשבון הערכים שלנו. למעשה, כדאי לבדוק את מס' הצפיות בערכים אלו ע"מ לקבוע את גורלם. אני מתאר שהיא לא כזו גבוהה, מה שאומר שערכים אלו לא נדרשים כמעט, במיוחד כאשר קיים אתר שכבר עוסק בכך, ותכל'ס אין פער כ"כ גדול בין הסינונים. מה שאומר, שכדאי ש"נפסיד" את ערכים אלו, לטובת יצירה יהודית מושלמת. אני חושב, שכדאי, ובמיוחד בשלבה הראשון של האנצי', להתמקד בדבר אחד מרכזי, מאשר בשני דברים, מה שיכול לגרום לאיבוד כח וזמן בשני הנושאים יחד. אנא חשבו כמה דק' לפני שאתם מגיבים, כי גם אני בהתחלה לא "העזתי" לחשוב על זה, אבל אחרי כמה זמן של מחשבה אני תומך בזה.
 2. שיפור האתר: כאמור, האתר שלנו מתייחד ביצירה היהודית הנפלאה, מתוצרת ועמלם של כלל קהילת העורכים האיכותים והצוות הטכני. אני חושב שכדאי להתקדם יותר, הן מבחינה טכנית (החל מלוגו (שאגב, אני עובד עליו כעת, בתקוה שיהיה בבחינת כלי יפה) וכלה בשדרוג, או בעצם ההפך..) וכמובן מבחינה תכנית: חשבתי על מיזם ערכים חדש. מכיוון שלפי המדיניות כיום לפיה אי אפשר ליצור במרחב הראשי, חשבתי על רעיון למיזם משהו בשם "מטיוטה לערך", שבעצם מטרתו לעבוד על לפחות 100 ערכים שנבחר, ונוציא את כולם לאור עד (או ב-) זמן מסוים. אם למשהו יש רעיון אחר מוזמן להעלות. כמו"כ, כדאי מאוד לקדם גם את המיזמים הנוספים באתר, כמו בית ועד וכו'.

לסיכום, אשמח לדעתכם החשובות. בן צבי (שיחה) 18:55, 3 באוגוסט 2021 (IDT)

Symbol support vote.svg בעד חזק. הרעיון הראשון אכן מרתיע, אבל אני תומך בו. אין טעם לסגת מהערכים הקיימים, אבל יש להשקיע את המשאבים בערכים חדשים. דין שכתוב ערך שווה לכך, וכן כמובן אם אנו מוצאים לנכון להרחיב ערך מוויקי. גם המיזם שהזכרת, נכון הוא. ייתכן שכדאי בהזדמנות זו בכלל לפתוח תחרות כתיבת ערכים. דבר אתי בפרטי, ונארגן לזה תקציב. יהונתןשיחה • כ"ו באב ה'תשפ"א 22:09, 3 באוגוסט 2021 (IDT)
בעד חזק?? הפתעת אותי... היית רוצה לוותר על 258,000 ערכים מאושרים-מיובאים, ולהסתפק ב-258 ערכים מקומיים?! גורשיחה • כ"ו באב ה'תשפ"א • 22:30, 3 באוגוסט 2021 (IDT)
כנראה שלא הבנתי אתכם. למחוק את כל הערכים מוויקי??? ולכתוב את ה-כ-ל מחדש??? ביבליופילשיחה • כ"ה באב ה'תשפ"א • 22:31, 3 באוגוסט 2021 (IDT)
אני מבין בהחלט את ההלם. אסביר בפירוט יותר: קצת קשה לי להציע הצעה כה מהותית ודרמטית, שלא הייתי כ"כ בצד של ערכים אלו ולא אני השקעתי בהם רבות כמו העורכים המסורים כאן. אבל מכיוון שאני, ובטוח שכולנו חפצים דבר ראשון בטובת האתר ובתועלת הקוראים, אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. ערכתי בעבר רבות בכמה וכמה אתרים, ויצרתי בהם עשרות ערכים (לא מתפאר, אני מציין זאת בשביל שתבינו שאני מדבר אחרי ניסיון רב, ולא סתם מפריח הצעות לאויר). דנתי גם עם עורכים ושמעתי מכמה צדדים על הייחודיות של האנציקלופדיה, ואני חושב שאנחנו צריכים "לוותר", לפחות בשלב זה על הערכים המיובאים מויקיפדיה. כאמור, המטרה באלו הם להוות תחליף ראוי לערכים ממקורם. אך למעשה, העורכים כאן עוסקים בעיקר ביצירת ערכים - דבר מצוין, ופחות בייבוא, מה שמוביל לפער גדול בין הערכים שקיימים בויקיפדיה לבין מה שאצלנו, ובמיוחד, שזה לא סוד שקיים אתר שכבר עוסק בכך, ועושה את עבודתו בצורה טובה, פחות או יותר (כאמור אין למעשה פערים גדולים בין הסינונים). ההדגש של האנציקלופדיה (לפחות בעיני) הוא היצירה היהודית שלנו, שכל ערך שנערך כאן יוצא כחומר איכותי העונה על כלל הקרטריונים שיש. הערכים מויקיפדיה למעשה מפריעים לפריחת היצירה בפרט ולפיתוח האתר בכלל. אם לא היה אתר אחד שיעסוק בכך, אכן אנחנו היינו צריכים לעסוק בזה. אבל כאשר יש מיזם שעוסק בזה, ובפועל אנחנו לא באמת מצליחים כ"כ בייבוא הערכים (מבלי לזלזל באף אחד מהעורכים שהשקיעו רבות בערכים אלו), אני חושב שאנחנו צריכים להתמקד ביצירה יהודית ונושאים הקשורים אליה. בהמשך נפרט עוד בעז"ה.
ובקיצור: התוכנית היא שנחלק ל-2: 1. למחוק את כלל הערכים מויקיפדיה למעט ערכי יהדות. 2. לשכתב את ערכי היהדות בצורה שלא נצטרך קרדיט. בן צבי (שיחה) 22:46, 3 באוגוסט 2021 (IDT)
לפני שאתה מדבר על שכתוב *כל* ערכי היהדות - יש לך מושג בכמה מדובר? זרוק מספר. גורשיחה • כ"ו באב ה'תשפ"א • 22:51, 3 באוגוסט 2021 (IDT)
כמובן שיהיה עבודה קשה בנושא הזה, אבל לאט לאט. יישארו במשך תקופה מסוימת ערכים כאלו שמיובאים מויקיפדיה, אבל בעז"ה הם יוחלפו אח"כ בתוכן יותר איכותי. בן צבי (שיחה) 22:55, 3 באוגוסט 2021 (IDT)
הנושא חשוב ואני צריך מעט יותר פנאי לענות עליו, אגיב בינתיים מה שדחוף לי. אני חולק על הנחה שההצלחה שלנו בייבוא פחותה מה"אתר האחר", היא נובעת מחוסר היכרות עם העבודה שלנו ועם ההשוואה מולם. לדעתי זה אחת מנקודות החוזקה שלנו, ובפרט שאת עיקרה טרם רואים, הכנו תשתית איכותית מאוד שתוכיח את עצמה כשיגיע הזמן. לגוף הצעתך ובלי להביע דעה, דומני שזו הצעה דרמטית מידי וגם אם תרצה ללכת עם הקו שלך כדאי לחפש דרכים "עדינות" יותר מאשר למחוק את כל הערכים המיובאים. אתה יכול להציע למשל להקפיא ייבוא או התאמה, להקצות מרחבי שם או כל דבר כזה. בל תשכח גם שקיום כלל ערכי החול מהוה השלמה לערכי היהדות (ולו רק בתור קישורים כחולים). דוד (שיחה) 22:59, 3 באוגוסט 2021 (IDT)
הערה שולית, בהמשך לדברי דוד: אי אפשר לכתוב רק ערכי יהדות; ערך על רבי ישראל חיים פרידמן גורר את הרחבת והשלמת היריעה בערך קהילת יהודי רחיב, שמצידו גורר את הערך רחיב. גורשיחה • כ"ו באב ה'תשפ"א • 23:04, 3 באוגוסט 2021 (IDT)
שלא יובן לא נכון: ההשקעה בייבוא הערכים כאן היא פרט שאין כל חולק עליו (למשל אישית אני נהנה יותר לעדכן ולייבא כאן מאשר באתרים אחרים). כוונתי היא, שבפועל הפער גדול מדי. ייתכן והצעתי קיצונית מדי, פשוט אני חפץ בסדר. קשה שיש גם וגם וגם, וכמובן זה משפיע על מיקוד הכח. ייתכן אולי וכדאי לעשות מרחב מיוחד לייבוא מויקיפדיה (להעביר מה שיש היום למרחב מיוחד) וכדו'. אשמח להצעות נוספות בנושא. אבל בקיצור אני חושב שכדאי בעיקר למקד ולרכז הכל סביב הנושא הכי חשוב - היצירה העצמאית. בן צבי (שיחה) 23:07, 3 באוגוסט 2021 (IDT)
אני מבין את המהלך שהוביל אותך לחשוב כך. אבל: א. הטיפול בערכי ויקי בא על חשבון יצירה אך במעט. בדרך כלל אלו עורכים אחרים (באופן כללי, כאן כרגע קהילת העורכים עדיין קטנה כך שיש העוסקים בשני התחומים, מאמין שבהמשך זה יחולק מעצמו). ב. כמו שכתב גוראריה כל ערך קשור לערכים רבים מאוד אחרים, זה יהיה טפשי ביותר למחוק את כל הערכים האחרים. ובשביל זה יש את ויקישיבה. ג. אני תומך חזק במיזמים כאלו ואחרים ובשימת דגש רב על יצירת ערכים ועריכות תוכן, ולדעתי יש הרבה מה לפעול בתחום, לפני שנזדקק לדון בהצעה קיצונית שכזו. ביבליופילשיחה • כ"ה באב ה'תשפ"א • 23:31, 3 באוגוסט 2021 (IDT)
ייתכן והגזמתי בדרישה למחוק את כולם. אך מה דעת העורכים, להעביר את הערכים המיובאים למרחב מיוחד בשבילם? בן צבי (שיחה) 23:36, 3 באוגוסט 2021 (IDT)
כלומר? את כל הערכים שלא נוצרו באתר למרחב מיוחד? כבר יש כזה. כל מה שלא נכלל בקטגוריה:ערכים שנוצרו באנציקלופדיה היהודית... וברצינות, לא הבנתי מספיק להיכן אתה חותר. אם רצונך להשקיע בערכים חדשים, כה לחי! וכן אני נוהג זה שנתיים ימים, וכן נוהגים רוב העורכים כאן. ביבליופילשיחה • כ"ה באב ה'תשפ"א • 23:39, 3 באוגוסט 2021 (IDT)
אני חושב שהרציונל הבסיסי של בן צבי הוא נכון: הצורך - לפחות בתקופה הנראית לעין - לתעל את מאמצנו לטיפוח היצירה העצמית. אמנם, לדעתי צריך להפנות את המאמצים לכיוון של מיזמים שימקדו וינהלו ויפריחו את העשיה היצירתית; לא לכיוון של שלילת החלקים האחרים. דוד (שיחה) 23:52, 3 באוגוסט 2021 (IDT)
גא"מ לדעתם של דוד וביבליופיל. סערצע (שיחה) 10:51, 4 באוגוסט 2021 (IDT)
אף אני הבנתי מעיקרא כי העיקר הוא להתמקד ביצירת ערכים משלנו, ופחות להעסק בייבוא וכו', אבל לא למחוק את זה. יהונתןשיחה • כ"ו באב ה'תשפ"א 10:55, 4 באוגוסט 2021 (IDT)
חוזר בי (בשלב זה) ממחיקה, אך אני בעד מרחב. אמת שהם הרוב הגדול כאן, אך בכל זאת. גם כאמור בשביל מיקוד כח, וגם בשביל הגדרתיות. מכיוון ששוכנעתי שיש צורך בערכים אלו, לפחות בתקופה זו (קישורים וכו'), אז לכל הפחות שיהיו במרחב משלהם, למען הסדר. פחות להתעסק בייבוא, משמע שזה מיותר ממילא. אבל מכיוון שהייתה כאן השקעה, וגם יש צורך (לערכים כאן באתר) בהם, אז אני מציע שיהיו במרחב משלהם. בן צבי (שיחה) 11:23, 4 באוגוסט 2021 (IDT)
אולי אני סרקסטי, אני חושב שהוויתור על ערכי ויקיפדיה כבר קיים כאן, (ערכים כמו "כוכב הצפון" לא ממש קיימים). אף אחד כאן לא טורח להשקיע בשיפור ערכים שאינם מתחום ההיסטוריה היהודית משום שאין כאן מי שיבדוק אחריו אם התיקונים מועילים או מזיקים. אישור ערכים נעשה בצורה אוטומטית רק בערכים שאין בהם שום שאלה, וכל מה שיש מקום לדיונים מועבר למרחב שבו אין גישה לצפות בלי הרשאה, (מה שהופך את העיסוק בזה לנחלת בודדים). ממילא מה שנשאר הוא רק כתיבה של ערכים יהודיים, תורניים או הסטוריים, על בסיס הסגנון שאפשר ללמוד מהעורכים הוותיקים כאן. ממילא אין מקום למחיקה או שינוי מדיניות אלא רק למיזמים שיעודדו את העריכה והיצירה העצמית.--יהודהשיחהכ"ו באב ה'תשפ"א • 12:30, 4 באוגוסט 2021 (IDT)
זה מה שאני אומר, מבלי להאשים אף אחד: הפער קיים. להשלים אותו יהיה קשה, והתועלת של כך לא ברורה. אמת שקשה לחשוב על אפשרות כה קיצונית, ונח יותר להגיד שכדאי להתמקד בחיובי ולא בשלילי. אך למעשה אחרי שחושבים ע"כ כמה וכמה פעמים מגיעים לנקודת הנחה שזה מה שייטב לאתר. עזבו שניה את כל ההצעות:
מה היעוד באתר? האתר כבר קיים בציבור למעלה משנה ב"ה, ואכן הערכים שנוצרו כאן הם איכותים שכמותם אין במרחבים אחרים. מאוד קשה לשרוד בשטח כשיש מתחרים, ואמנם אנחנו בערכינו ברמה הגבוהה לדעתי, אך עדיין: כאשר קהילת העורכים עוד קטנה, כאשר עורך הולך ולא תמיד בא במקומו, קצת קשה "לשרוד". הרעיון שלי היה מלכתחילה לשנות קצת ולהגדיר מחדש פחות או יותר את יעוד האתר. אפשר פשוט שכל הערכים יהיו תוצרת האתר (אולי לבקש שת"פ עם האנציקלופדיה של הלפרין), אפשר להשאר כמו שזה עכשיו, ואפשר לשנות כיוון, על בסיס הכיוון שיש לנו - יצירה עצמאית. לפתח את היצירה, על ידי ערכים משלנו לגמרי, כאשר הערכים של ויקיפדיה במרחב משלהם, ודגש על מיזמים (אני אישית מנסה לעבוד כעת על מיזם מסוים, בעז"ה כאשר יהיה בסיס אפרסם) למשיכת יוצרים עצמאים אלינו. דבר כזה ימתג ויגדיר מחדש את האנציקלופדיה, כיהודית בהחלט. בן צבי (שיחה) 12:54, 4 באוגוסט 2021 (IDT)
מחילה, אבל אני סבור ההפך בדיוק. בעיני, כתיבת ערכים דוקא כאן אינה חשובה כל כך (מבלי לשלול את ההתרשמות וההערכה שיש לי לכותבים, חלילה). מי שיודע לכתוב ערכים טובים – עדיף שיעשה זאת בויקיפדיה, ואנו כאן כבר נייבא אלינו משם. למה לא לזכות את הרבים? התפקיד הייחודי, שאפשר לעשות רק כאן, הוא דוקא הניקוי והסינון של הערכים המיובאים. זכריהו בן בניהשיחה • כ"ו באב ה'תשפ"א 17:44, 4 באוגוסט 2021 (IDT)
בן צבי אני חושב שאתה מדבר מנקודת מבט של מי שלא מעורה בעניינים הפנימיים. וכמו שדוד רמז, יש כאן תשתית שמיועדת להשיג הרבה יותר מיצירה עצמית בתחום ערכים מצומצם. הסרקזם שלי בא על רקע זה שאני הבנתי כך מדוד כבר מזמן, ואילו עתה אני רואה שעדיין לא נראה שזה מתקרב לשם. כנראה דוד יודע דברים שאני לא או שהוא מעדיף להמתין עוד זמן. אני אישית כבר מזמן חשבתי שמדובר על טעות אסטרטגית, כי מי יודע מה יצמח מזה ובשביל מה לטרוח להתחרות, הנחמה שלי היתה שמתכוונים כנראה לקהל יעד אחר שאני אישית לא חושב שנחוץ לעבוד בשבילו אבל מכבד דעה אחרת. אם מתכוונים לקהלי יעד חופפים, זה יצריך טירחה גדולה משני הצדדים. זכריהו בן בניה אני לא מבין בכלל את דבריך. מי טורח על סינון הערכים המיובאים, בדרך כלל משאירים חסום או לא נוגעים אחרי שמאשרים. ערכי פרשת שבוע וכיו"ב באמת עדיף לכתוב מחדש. כמובן אפשר לעשות זאת בוקיפדיה ולזכות את הרבים, אבל למה ליצור שם, אדרבה שאחרים יזכו את הרבים על ידי שיעתיקו מכאן לשם.--יהודהשיחהכ"ז באב ה'תשפ"א • 20:33, 4 באוגוסט 2021 (IDT)
אכן הבהרתי זאת כבר, ובכל זאת, אני חושב שכעת העניינים לא מסודרים. בן צבי (שיחה) 20:42, 4 באוגוסט 2021 (IDT)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── אגב שיתו"פ עם אנציקלופדיות, אני רוצה להזכיר שיש לנו את השיתו"פ עם האנצ' ההלכתית רפואית, שמחכה לגואל. בן צבי - אולי זה יתאים כמיזם? יהודה - אתה מרבה לרמז פה על כל מיני עניינים נסתרים והיסטריות נעלמות וכו' - אני לא רוצה לפגוע, אך ברוב הדברים אין ממש, וגם מבחינת ההיסטוריה למעשה הצטרפת פחות או יותר לאחר שהדברים היו כבר מאחורינו. אין פה נסתרות גדולות או יעדים אסטרטגיים שאני מסתיר (משום מה אתה רואה אותי כסוג של בעלי האתר, אני רחוק מכך, רק אחד מהיזמים שחלקם כבר לא איתנו). אולי זו ההזדמנות מעט לשטוח ברור מה שיש לי לומר.
ראשית לגבי ייעוד האתר:
החזון: אני אישית נוטה יותר לדעת זכריהו. כשהגעתי למכלול חלומי הגדול היה לקחת את כל הידע של העולם הרחב, שהשיח המודרני מחזיק עליו בעלות ומכניס בו אינספור הטיות אנטי-דתיות וגם אתגרים אמיתיים של תורה ומדע, להתמודד עימו ולהציגו בהשקפה יהודית אמיתית, כזו שתתמודד עם המציאות ולא תתכחש אליה. שתאפשר למשתמש לא לחשוש מידע. מצאתי בזמנו את יוסף קמינר כשותף נלהב לחלום זה. (דוגמה קטנה, איזוטרית אולי, לתנודתיות בין נטיית הלב הראשונית "לזרוק" לבין הרציונליות הבוגרת של לבור את הפרי ולזרוק את הקליפה ניתן לראות בערכים א וריב"ש. תודתו העמוקה להמאיר על תרומותיו בענין).
האמצעי: אלא, ששנינו הבנו שהדרך לכך ארוכה, וראשית כל יש לבנות אנציקלופדיה איכותית, עם קהילה איכותית, עורכים וחוקרים תורניים מדיציפלינות שונות, ועוד. זוהי פירמידה - שהתמודדות עם אתגרי ה"התאמה" היא השפיץ והנדבך העליון שלה. בנושא זה מצאתי שותף את המשתמש שם "מוסיף והולך" שהבהיר לקמינר את מהותה של אנציקלופדיה אמיתית והדרך להקמתה וגם ביצע זאת בשטח.
ההיסטוריה: לא חששתי מהדרך הארוכה. שינסתי מותניים, ועם הרבה יצירתיות טכנית יחד עם הרבה השקעה של חברי הקהילה הקפצתי תוך חודשים ספורים את המכלול מ10,000 ערכים (שדשדשו על פני כמה שנים) ל50,000 ערכים, יחד עם זאת פיתחתי את כל תשתיות הטכניות והמדיניות של האתר, את כל העמוד הראשי ותכניו, ויצרתי כמה חסימות פרמטיביות שיאפשרו לחסום מהציבור תכנים לא נקיים. למעשה, עם כל הענווה, גם כיום, אם ימחק מהמכלול כל מה שעשיתי - הוא יקרוס. אין מי שיעשה זאת מחדש, אולי בזמן ארוך עם גיוס תקציבים.
בעקבות צעדים אלו החל האתר להצליח, ואף חברת נטפרי ביקשה להעניקו ללקוחותיה שרצו תחליף לויקיפדיה. אלא שכאן קרה משהו: ההצלחה עמדה בעכרינו והציבור שהגיע רצה תוצאות כאן ועכשיו. בשלב זה החליט קמינר לשנות כיוון - והאמצעי הפך למטרה. החלום הגדול נגנז, ובמקומו הוחלט "להתאים" את התכנים בכל דרך כך שיהיו נוחים לציבור. ניסיתי בכל מאודי לשנות - אך קמינר הוא בעלי האתר וזכותו לבחור איך הוא רוצה בו. במקביל באותו זמן קרה דבר נוסף - כל חברי הקהילה הותיקה שנבנתה בעמל זמן רב עזבו אחד אחד, כל אחד מסיבותיו ותלונותיו הוא. ואז הבנתי שחובה לקדש עקרון נוסף: השיתופיות אנשים נותנים את כל מאודם לאתר, וברגע האמת אין להם שום אפשרות להשפיע, והם בורחים.
למגינת לבי, התחלתי להפנים שהמכלול צועד לכשלון בטוח, למוזיאון אינטרנטי במקרה הרע, ולאתר עממי ללא איכות ובטח ללא חלום הידע השלם במקרה הטוב. עשיתי ככל יכולתי לחשב מסלול מחדש יחד עם קמינר, כאב לי מאוד להיפרד, אך זו היתה החלטה שלו. כיביתי - אחרון - את האורות ועזבתי.
פתחנו את האנצ' היהודית כדף חדש לאחר הטיוטה הקודמת, משוכלל ומושקע בהרבה, והפעם תוך חודשים ספורים בכלים מתקדמים בהרבה הגענו ל150,000 ערכים! כאשר הפעם הכל נקי כסולת, ממוין ומקוטלג אוטומטית וידנית, והכל בנוי בצורה שתנגיש את מלאכת ההתאמה בצורה מיטבית ברגע שנגיע לשם. אמנם, הרב קמינר הוא יהודי מלא זכויות עם כוונות לשם שמים, ולמרבה ההפתעה המכלול הצליח להתרומם. את הלקחים שלא הצליח להפיק כשניסנו לשנות מבפנים - הצליח קצת להפיק מעזיבתנו. במקביל, אתרנו קפא למשך שנה מסיבות שאכמ"ל, זאת יחד עם פתיחת האתר שלנו שנלמדה (ונלמדית) כל העת לעומק על ידי המכלולאים, והם מקבלים את הביקורת הבונה העקיפה הזו ולומדים ככל יכולתם ממעלותינו. אני מאושר מכך.
כשהתכנסנו לפתוח את המיזם הצבתי לחברי עקרון קדוש: אנו לעולם, לעולם לא נצנזר ונחרבש ונחפף תוכן על ימין ועל שמאל רק כדי להרבות בכמות ולרצות את הציבור. ערכים בעיתיים - יחכו בשלמותם ובסבלנות לזמנם, כי רק כך יזכו לטיפול הולם בסוף ולא להשחתה. וב"ה, גם כך הגענו לכמות ערכים נקיים גדולה יותר בעשרות אלפים. ב"ה, באתרנו אנו יכולים להתגאות באיכות ללא פשרות, בנקיות ללא פשרות, בחסימות אמיתיות והרמטיות, בקהילה איכותית, בכמות הערכים הנקיים הגדולה ביותר, בקישורים פנימיים שמובילים למאה אחוז ערכים פתוחים, בהכנה וסידור כלל בעיות ההתאמה לקראת הטיפול העתידי בצורה המיטבית ביותר, ועוד.
כיום, המכלול מצליח למלא יעודו כאנצ' עממית, תוך ויתור על האפשרות לחלופת ידע איכותית ושלמה אמיתית. ואני, דוקא משום שאני יודע שלנו יש את הכלים האיכותיים להגיע לפסגה ולממש את החלום, אני מבין כמה למרות שלא הכל התפתח כפי שתכננו אסור לחפש קיצורי דרך, וצריך ראשית כל לבנות קהילה איכותית ואנצי' איכותית, ולא להתפשר משיקולים שיווקיים ושכרון הצלחה. לכן אני פה. ולכן אני מבין שהצורך כיום הוא השקעה במיזמים, ביצירת תוכן עצמאי, בגיבוש וגידול הקהילה האיכותית ואני תומך במיזמיו של בן צבי. (איך נגיע ל"התאמה" בלי יהונתן הבקי בכל ספרות המחקר התורנית, איש גלילי השולט בתנ"ך ובתשובות לכל מבקרי המקרא, זכריהו עם ההשקפה החדה והמאיר הבקי בספרות הראשונים והאחרונים? (סליחה מהאחרים שלא הזכרתי)).
סליחה על אריכותי. יצאתי בהרבה מגדרי, אולי הרבה יותר מידי, ועדיין השתדלתי לשתוק. עשיתי זאת כי ראיתי שהשתיקות רק מהוות כר נרחב לדיבורים רעים מכל הסוגים, פה ובמקומות אחרים. דוד (שיחה) 23:34, 4 באוגוסט 2021 (IDT)

דוד תודה שהבהרת לי דברים שכבר תקופה ארוכה אני מרגיש שהסתרת ממני. ועם כל זה אני עדיין חושב שיוסף צדק. עובדה היא שעם המבצע שלו וכו' הגיעו כמה חדשים שלא היית מתנגד למצב הזה בהתחלה. אני רואה שאתה מתנגד בעיקר לסינון זמני כדי לרצות את הציבור., ועל זה כבר התווכחנו מספיק. לגבי התחרות אני קצת חוזר בי מדברי הקודמים, ייתכן שגם אם נשאף לקהלי יעד חופפים, זו עדיין לא טעות, ובפרט שקל יותר לבדוק תוצאות בשטח כשכבר יש מתחרים מאשר כשאין.--יהודהשיחהכ"ז באב ה'תשפ"א • 09:45, 5 באוגוסט 2021 (IDT)
דוד, תודה רבה על הדברים וההבהרות. יהודה, אני בהחלט מצר על כך שההתקדמות בנושאי ההתאמה לא קיימת כמעט, ואני לא היחיד. רוב מוחלט של התוכן המסומן לטיפול אינו באמת בעייתי, ואפשר לטפל בו בקלות (או להחליט שהוא כשר), אם רק נמצא את הדרך הנכונה. לגבי טענתך השניה, אשמח מאד גם בציור שלך, שערכים מכאן יועתקו לויקיפדיה, אלא מאי, זה פשוט לא קורה. בינתים, הרשיון של התוכן באתר טרם הוסדר, מה שלא מאפשר יצוא שלו לאתרים אחרים, ואפילו אםיוסדר אני בספק אם מישהו בויקיפדיה יטרח ליבא אותו. לעומת זאת, בכיוון ההפוך עינינו הרואות שכל ערכי ויקיפדיה מיובאים הנה ביעילות. שים לב, שאפילו אם כדבריך, וניתן להעתיק בשני הכיוונים, אזי אין כל הבדל בין כתיבה כאן וכתיבה שם. אז גם לטעמיך, למה לא לכתוב שם וליבא? הקרדיטים אתה מחפש? זכריהו בן בניהשיחה • כ"ז באב ה'תשפ"א 10:11, 5 באוגוסט 2021 (IDT)
זכריהו בן בניה אני שמח שאני מוצא בך שותף לדעה. כמו שכתבת לא צריכים לעשות שינויים מרחיקי לכת ולערוך עריכות בעייתיות כמו זו אבל למה לא יכולים לתקן את הערך כוכב הצפון למשל. לגבי השאלה על עריכה בויקיפדיה, אני אישית חושב שמאחר שזה אתר חילוני שמצוי בו כפירה, עדיף ליהודי שומר מצוות לא להיכנס לשם אם לא לצורך וודאי לא לערוך שם. אמנם אפשר לכתוב ערכים חדשים שלא תהיה בהם נגיעה לחילונים אבל קשה לי להאמין שאפשר בלי לנגוע אפילו פעם אחת בערכים חילוניים ולראות את המבט הכפרני שלהם. לכן כבר מזמן רציתי שיהיה מקום שאפשר לעשות בו הכל מחדש. דוקא בהתחלה כשהגעתי למכלול הבנתי ממה שראיתי בעריכות של דוד ובשיחות שלו, שהוא שותף לדעתי בזה. אני חושב שאכתוב גם אני מה שמעיק על לבי ובדרך כלל כתבתי רק במייל.
כשהגעתי למכלול הוא היה "בתקופת הרצה" ראיתי שיש אפשרות לסייע ביבוא ערכים מויקיפדיה ובעריכתם. והרעיון הזה מצא חן בעיני, התחלתי ביבוא של ערכים שאחרים דוקא יראו בהם בעייתיים ולתקן אותם עד כמה שאני מבין בנושא. אני חושב שגם דברים שהשארתי שם בדיוני האספקלריה השפיעו עד היום גם על המדיניות כאן. אני זה ששאלתי על המיתולוגיה אם להכניס או להשמיט. דעתי היתה שצריך להשמיט כל מה שלא משנה לגוף הבנת הנושא ובפרט אם זה שמות ע"ז. עם הזמן התאכזבתי קצת מהמדיניות שם. מה שהפריע לי בעיקר הוא שכשהכנסתי תוכן לתבניות סינון או שכתבתי לא הסכימו לקבל את העריכה הזו בטענה שאפשר להתווכח על הבעייתיות שבדבר שרציתי למחוק. ו"זה לא אנציקלופדי" להעלים דברים כאלה וכו'. אז הרגשתי שרוצים להתחרות בויקיפדיה, ולהכניס אפילו תוכן בעייתי ובלבד שאולי קוראים יבואו מעצמם לאתר החרדי ולא לויקיפדיה.
דוקא אחרי שדוד ומוסיף והולך עזבו שם, ואחרי שהרגשתי שם די בודד במערכה, (כי כל העורכים הפעילים עזבו). אז יוסף פתח את "מבצע היבוא והסינון" זדוקא הוא היה לרוחי. אחרי תקופה שראיתי שכבר יש מספיק עורכים חדשים ושאפשר לסמוך על כך שיבואו עוד גם בלעדי, החלטתי לעזוב בסיפוק. לא ראיתי מאז התדרדרות של האתר למצב בעייתי חוץ מתקופה שבאו כמה שהתגוששו על ענינים פוליטיים, אבל חשבתי שזה כורח המציאות באתר שיש בו הרבה משתתפים, ועם הזמן הותיקים ילמדו לערוך בצורה הנכונה ולהתעלם ממעוררי המהומות.
לפני כשנה על ידי חיפוש בגוגל של ביטוי כלשהו (אני לא זוכר מהו) היגעתי לכאן. ראיתי בדף השינויים האחרונים שנראה שהעורכים כאן רציניים, ובפרט שחלק מאלה שהיכרתי במכלול ונעלמו, נמצאו כאן. לכן פתחתי משתמש בעיקר כדי להכיר יותר את האתר, לא בשביל לערוך כי לא חשבתי שיש בזה צורך. אמנם מצאתי כמה בעיות בחסימה של התכנים, והבנתי שהאתר עדיין בבניה ולא כל הבאגים תוקנו. אני גם חשבתי שיש לי אפשרות להשפיע על מדיניות ההתאמה כאן ולכן ניסיתי לטרוח להשיג הרשאה עד שהתייאשתי מכך.
כעת אני לא יודע אם ההתאמה כאן תהיה לרוחי או לא, זה יתברר לי רק כשישחררו סוף סוף את הערכים החסומים. אבל דבר אחד אני דוקא מעדיף כאן. שהדיונים על ההתאמה לא במרחב הראשי ומאידך כל מה שיש עליו שאלה נמחק מהמרחב הזה. אני חושב שזה גם הגיע מכח התלונות שלי במכלול. אבל עדיין אני מפקפק על הטענה שטוענים לפעמים לעורך חדש "אם אתה חושב שהסינון לא נכון, תבקש להעביר למרחב התאמה". למה שמישהו יסכים למחוק ערך שלם בגלל בעיה במשפט אחד.
נחזור לעניינינו בן צבי הציע לותר על היבוא מויקיפדיה כדי להראות שהעיקר באתר הוא לא סינון ויקיפדיה אלא בניית אנציקלופדיה יהודית. אני טוען שאין צורך לשנות מהמדיניות הקיימת בשביל זה. כל משתתף חדש מוזמן לעסוק במה שהוא רואה שגם אחרים עוסקים. מה שבמרחב התאמה לא צריך לעניין אותו.--יהודהשיחהכ"ז באב ה'תשפ"א • 10:48, 5 באוגוסט 2021 (IDT)
יהודה, מי שנכוה ברותחין נזהר בפושרין. אתה יודע מה יתרונותיה של "שיטה" מסודרת? כשיש מתוה יעיל, אז אפשר להריץ וליישם אותו על תכנים רבים תוך זמן קצר. ואתה יודע מה חסרונותיה של העדר שיטה? במקום אחד מקדמים ערך בצורה נפלאה, ובמקום אחר משחיתים אותו לגמרי. איש הישר בעיניו, בנושאים הכי כבדים ורגישים ומצריכי שיקול דעת. תוסיף למשואה אנשים רבים שין להם דבר עם עריכה אנציקלופדית וכל מה שמביא אותם לסיפור זה יראת ה' הבוערת בלבבם לנקות כל נגע פסול - ותמצא תוהו ובוהו. גם אני מיצר מאוד שטרם הגענו לשיטה מסודרת כזו, ובימים אלו ממש (מי ששם לב) ניסיתי לקדמה ולו בדברים קטנים. אבל אני לא מיצר על כך שכל עוד אין שיטה - אנו שומרים על הערכים ולא מחריבים אותם באופן חסר תקנה שירחיק קוראים רבים ויאבד את האמינות של האנצ' שלנו. אני לא זוכר מה יש ב"כוכב הצפון", אבל אני בטוח שנוכל לשרוד עם המתנתו, מה גם שבינתיים מצאנו פתרון שמביע רצון הרבה מהקוראים - לפתוח את הפתיח של הערך + הקישורים החיצוניים וכו'. דוד (שיחה) 11:13, 5 באוגוסט 2021 (IDT)
כתבתי לפני התנגשות עריכה -דוד, תודה על הודעתך החשובה. באופן כללי אני סבור שמיותר להמשיך לדבר על כך. "כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר". מוטב נשקיע זמננו בדברים מועילים יותר. אני רק מוכרח להגיב לגבי המכלול, אני ממליץ לך להתעדכן ולעקוב אחרי הנעשה שם, כולל הסינון ויצירת הערכים. מעלותיה של האנצ"י ברורות גם בלי להדגיש את חסרונותיו כביכול של אתר אחר, מזווית ראיה שלא רלוונטית כבר זמן רב. זכריהו בן בניה, אני מסכים אתך לחלוטין (כנראה בניגוד לדעת רבים מהעורכים כאן) שמטרתו העיקרית של האתר צריכה להיות הנגשת הידע הכללי ברוח התורה. מנגד, דווקא מזווית של אחד שכותב ערכים (גם) באתר שבו אני יודע שהערכים ישארו לנצח, אני רואה את הכתיבה העצמאית כאמצעי להשגת המטרה העיקרית, קרי: העמדת אלטרנטיבה. יצירה עצמית היא מנוע צמיחה ראשון במעלה. אתר עם תוכן מסונן בלבד לא יוכל להגיע רחוק. בכדי שהאתר (כל אתר ויקי) יוכל להתקיים כאתר רציני ואיכותי הוא חייב לייצר תוכן. בלי זה הוא יהפוך להיות אתר מראה, סוג של חברת סינון מאולתרת. החזון שלי ביצירת אלטרנטיבה (לא משנה איזה בדיוק) הוא שהוא יהפוך להיות מרכז הידע היהודי במרשתת, וכל מבקש תורה וחכמה ידע שעליו לפנות לשם. אז נכון, הייתי יכול לקבל מקסימום חשיפה לערכים שאני כותב לו הייתי מעלה אותם לוויקיפדיה, אבל המטרה שלי היא לא העיקרון המקודש של תרומה לידע האנושי החופשי, אלא יצירת אלטרנטיבה ראויה.
אבל אם כבר שאלת "למה לא ויקיפדיה", יש לכך סיבות רבות: כי בוויקיפדיה ערכי יהדות (בפרט ערכי הלכה) סובלים מהזנחה רבת שנים, כי בוויקיפדיה כל אחד יוכל לכתוב בערכים האלה מה שעולה בדעתו בלי שזה יזיז למישהו, כי הערכים שם כתובים בשיטחיות ברישול, ואף טעיות הם חזון נפרץ. חוץ מזה שרועה כסיליםירוע, ואם עמד סופו לשב, ואם ישב סופו ללוץ. בעת בחרותי הכרתי כמה שכתבו שם, אוכל לומר בקצרה שזה לא עשה להם טןב (ג.נ. גם אני פעיל שם מעט).--המאיר (שיחה) 12:17, 5 באוגוסט 2021 (IDT)
המאיר, כל מילה פנינה, כמעט אין מה להוסיף אחריך. רק אציין שמי כמוך יודע כמה לא חפצתי לדבר על אף אחד אחר רק עלינו ובטח לא על חסרונות, והאמן לי שגם כעת כתבתי בדקדוק רב. אלא שהכריחו אותי לכך, בראותי שיש אנשים שאינם מבינים בראשי פרקים וזה רק גורם לרעות חולות אחרות. לגבי רלוונטי או לא - זה שייך כבר לציטוט החזק שלך. אני כן יודע שבאתרנו יש חוזקות מיוחדות שעבורם שוה להשקיע פה בהתאם לחזונך שהוא די דומה לשלי. אני גם חושב שהצוות שנמצא פה הוכיח את עצמו כמסוגל למשימה, ועוד פעמיים, ובינתיים טרם נמצא מישהו נוסף שעשה זאת. דוד (שיחה) 12:37, 5 באוגוסט 2021 (IDT)
דוד, ייש"כ על התגובה. קבלתי את דעתכם, וא"כ אני כבר בספק אם כדאי למקד את המיזם ביבוא ובסינון, הבעיה היא שכמות העורכים העוסקים בכך דלה מאוד, וכך גם בבעלי הידע בנושא זה. בן צבי (שיחה) 13:16, 5 באוגוסט 2021 (IDT)
דוד והמאיר אני מפנה לשם. טרם התקבלה הכרעה.--יהודהשיחהכ"ז באב ה'תשפ"א • 13:24, 5 באוגוסט 2021 (IDT)
מסכים לגמרי עם מה שכתב המאיר. אין סתירה בין סינון ברמה גבוהה ליציאת תוכן וערכים חדשים. אתר שכזה לא יכול להחזיק מעמד כחברת סינון, הוא צריך להיות בעל חיים וצורה משלו. העובדה היא שבוויקיפדיה לא נוצרים מספיק ערכי יהדות, ואלו שכן, לא תמיד ברמה ובסגנון המתאימים. לומר שאת התרומות נעשה בוויקיפדיה ואת עריכות ההתאמה נעשה כאן זה קצת מוזר. אנחנו דווקא מתקדמים מאוד יפה ביצירה, בפרט בתקופה האחרונה. ואם רוב התוכן שנוצר כאן הוא בתחום מסויים אין זה אחד מכללי האתר, וכל אחד ואחד מוזמן ליצור כחפצו ובתחומי העניין שלו. אני חושב שנכון לעכשיו המעלה הבולטת של האתר שמשכה אליו עורכים איכותיים היא דווקא התוכן האיכותי שנוצר כאן. ביבליופילשיחה • כ"ז באב ה'תשפ"א • 15:06, 5 באוגוסט 2021 (IDT)
מצטרף אף אני. אמנם אני מבין את זכריהו בכך שבעיית האיכות של ויקי אולי ניתן לפתרון, שאולי בהמשך זה ישתפר משום מה, מה שאין כן בעיית ההתאמה. יהונתןשיחה • כ"ז באב ה'תשפ"א 15:33, 5 באוגוסט 2021 (IDT)
אין סיבה הגיונית שוויקיפדיה תגיע אי פעם לרמה (איכותית) שאנציקלופדיה יהודית יכולה להגיע אליה. ביבליופילשיחה • כ"ז באב ה'תשפ"א • 16:35, 5 באוגוסט 2021 (IDT)
אין סיבה הגיונית שלא.
ולמעשה, כל הדיון על רמתה הנוכחית של ויקיפדיה פשוט אינו רלוונטי. הטענה שלי היתה אחרת לגמרי: אם עורך מעונין לכתוב ערך הלילה, ועומדת בפניו הברירה אם לפרסם אותו כאן או בויקיפדיה, עדיף בעיני שיפרסם אותו שם. לכך אין שום קשר לטיעון ש"הרמה בויקיפדיה מבישה", כי אני לא מדבר על הקיים שם אלא על הבחירה היכן לפרסם את אותו הערך העומד לפנינו, בין אם הוא ברמה גבוהה ובין אם לא. זכריהו בן בניהשיחה • כ"ח באב ה'תשפ"א 21:51, 5 באוגוסט 2021 (IDT)
להבהרה, כוונתי הייתה לענות על השאלה "למה לא ויקיפדיה". כלומר, שלעריכה בוויקיפדיה בנושאי יהדות יש חסרונת בולטים. מי שזה לא מפריע לו, או שזה מפריע לו ומעדיף את היתרונות של ויקיפדיה, קרי חשיפה רחבה ותוכן חופשי, יערוך שם. בכל מקרה זה בעיני לא קשור לענינו כלל, כי המטרה שלי בכתיבת ערכים שונה בתכלית מהמטרה של מי שכותב ערך בוויקיפדיה.המאיר (שיחה) 01:38, 6 באוגוסט 2021 (IDT)
דוד כמדומה שעליך יש לומר: "כמדומה אני בך שאתה נכווה בפושרין, עכשיו אי אתה נכוה אפילו ברותחין." הרי כבר תקופה ארוכה שהתווכחתי אתך על הבעייתיות בכך שערכים חסומים בלי סיבה נראית לעין, רק בגלל ביטוי בעייתי שאפשר למחוק או לשנות. בכוכב הצפון כתוב שמחזור הנקיפה של כדור הארץ הוא 26 אלף שנה, ושבעוד 13 אלף שנה וגה יהיה במקומו. לא יקרה כלום אם תמחק את זה משם ותחכה עם הערך שיובא בשלמותו לתיקון המעמיק שאתה רוצה לעשות. אתה יכול באותה מידה לומר שאפשר לחכות בסבלנות לתיקון הערכים בצורה מקצועית ועד אז לוותר על האיכותיות והרמה, כאשר האתר יהיה מפורסם מספיק בתור אתר חילופי לויקיפדיה, יבואו כבר כולם. כל מי שהצגת היה בא בכל מקרה אם ויקיפדיה לא היתה לרוחו, גם אם זה יקח עוד כמה שנים.--יהודהשיחהכ"ח באב ה'תשפ"א • 08:55, 6 באוגוסט 2021 (IDT)
זה נראה יותר כמו חוסר הבנה של המייבא/המאשר.--המאיר (שיחה) 13:17, 6 באוגוסט 2021 (IDT)
לכאורה, אם כי בעבר היו כאלו שהתנגדו גם לביטויים מסוג זה. אבל נניח לביטוי ספציפי זה, יהודה יש 2 הבדלים ביני לבינך: 1. לך דחוף כוכב הצפון, לי זה חשוב אבל עם הנצח לא פוחד מדרך ארוכה. 2. אתה חושב שלא יקרה כלום אם נמחק את המשפט ומתישהו הוא יתוקן, אני יודע שאם נמחק הוא לעולם לא יתוקן, ושהצטברות של מחיקות/תיקונים מסוג זה ישפיע רוחבית על כל אמינות האנציקלופדיה, מלבד זה שהם יהיו רק התחלה של מדרון חלקלק. דוד (שיחה) 13:36, 6 באוגוסט 2021 (IDT)
אני רואה שהדיון כבר התארך יתור מדיי. דוד, טרם זכיתי לרדת לעומק דבריך. למה "אף אחד לא יתקן" אם נמחק, ואילו אם נמחק את כל הערך, מישהו יתקן. מיהו ה"מישהו" הזה, שיעדיף לעשות הכל מהתחלה ולא לגעת במשהו שהוא יודע שהשתנה מהמקור שלו? (אגב אני ראיתי בויקישיבה משהו בעייתי והחלטתי לנסות לשכתבו מהשורש שם). בנוסף אני לא רואה כאן מדרון חלקלק, מי שרשאי לגעת בערך הם רק אנשים שיכולים להיזהר מהמדרון הזה. אני חושב את עצמי לכזה. אני מאמין שגם המאיר. (בחרתי דוקא את אלה שלא רשאים כעת לתקן כאן). אדרבה מדרון חלקלק יש מהמצב כעת, שיש שיעדיפו להשאיר מצב בעייתי מאשר לאבד ערך שלם, לכן ירחיבו עד הקצה האפשרי את רף הנקיות, כלומר דבר שלפי אחרים הוא "מלוכלך" הם יעדיפו להחשיב כנקי כדי לא להפסיד ערך שלם. לגבי מה דחוף, אני לא בחרתי את זה אלא כדוגמה. אין לי אפשרות לעשות מדגם מייצג של ערכי ליבה שכולם מודים שהם נדרשים ולראות כמה אחוזים מהם חסומים שלא בצדק.--יהודהשיחהכ"ח באב ה'תשפ"א • 15:05, 6 באוגוסט 2021 (IDT)
אז אולי מוטב לעצור את הדיון, ואת אלף מקבילותיו. האנשים שהקימו את האתר כן ראו את זה כך, מנסיון, עד כדי שהחליטו לקבל את זה כחלק מחוקת היסוד שאינה משתנת לאחר מכן ע"י העורכים, כמו 4 עקרונות היסוד של ויקיפדיה. ושוב, אם תצטרף למרחב התאמה במקום לדבר באוויר - אולי תחכים. דוד (שיחה) 16:11, 6 באוגוסט 2021 (IDT)

לוגו לאתר[edit | edit source]

עורכים כאמור הגיע הזמן ללוגו חדש. מה דעתכם על דוגמה כזו? --בן צבי (שיחה) 12:13, 5 באוגוסט 2021 (IDT)

לדעתי הכיוון מעולה. קו נקי ומודרני, בהיר ומשקף א המטרה. וזה גם משהו שבנקל אפשר להוסיף עליו או לשנותו, כמו למשל הוסף אייקון של כדור הארץ בצד השמאלי. כדאי לחשוב שנית על הגופן של הכיתוב. דוד (שיחה) 12:40, 5 באוגוסט 2021 (IDT)
התמונה חסומה לי. תוכל אולי לשלוח לי במייל? ishgelili-at-gmail.com איש גלילישיחה • כ"ז באב ה'תשפ"א • 13:20, 5 באוגוסט 2021 (IDT)
יש לי בעיה בשמירת תמונות. אולי דוד יוכל לשלוח לך? בן צבי (שיחה) 13:28, 5 באוגוסט 2021 (IDT)
אני רואה שם אין כניסה. יהונתןשיחה • כ"ז באב ה'תשפ"א 14:46, 5 באוגוסט 2021 (IDT)
מוזר. כנראה רק כשיתאפשר להעלות תמונות נוכל לדון. בן צבי (שיחה) 15:02, 5 באוגוסט 2021 (IDT)
להלן התמונה בצורה שפתוחה (לפחות בנטפרי..): לחץ כאן. ולגוף העניין, לדעתי זה מעט חיוור, אבל בכל מקרה צריך סמלון תואם לכרטיסיה (הסמל של הכרטיסיה.. כמו שיש במייל)--שלמה ~ שיחה ~ 20:00, 5 באוגוסט 2021 (IDT)
ארצה לשכלל קצת את ההצעה, למשהו שייתן גם פן של ידע או גלובליות, וגם פן יהודי (ספר אינו רק ביהדות): זה. יהונתןשיחה • כ"ח באב ה'תשפ"א 01:45, 6 באוגוסט 2021 (IDT)
וכדאי גם לצבוע את זה. בצסעים שישתלבו עם צבעי העמוד הראשי.--יהודהשיחהכ"ח באב ה'תשפ"א • 08:47, 6 באוגוסט 2021 (IDT)
אם רוצים שזה יסמל משהו יהודי, אז אדרבה, בצורה מרובעת, כדעת התורה הקדושה, ואכמ"ל. בן צבי (שיחה) 12:38, 6 באוגוסט 2021 (IDT)
בצורה מרובעת זה לא מסמל כלום. לגבי צורת הלוחות, אמנם מעוררים על כך אבל זכור לי שראיתי מקור לצורה העגולה. אולי יהונתן יזכיר--יהודהשיחהכ"ח באב ה'תשפ"א • 14:46, 6 באוגוסט 2021 (IDT)
אפשר לראות גם במכלול, סליחה שאני שוב מזכיר את ההשוואה.--יהודהשיחהכ"ח באב ה'תשפ"א • 14:51, 6 באוגוסט 2021 (IDT)
עדיף לדעתי משהו שלא מסמל כלום מאשר סמל ממקורות חיצוניים. כמדומני, גם במכלול לא הרחיבו בנושא זה (אנסה ליצור קשר אתם, אולי כדאי שיצרו מחדש ערך; חבל שפה חסום), שלמעשה מיובא מויקיפדיה - כך שברור שלא ירחיבו בנושא. גם המקורות שהביאו שם, לא מדויקים, כגון "אין מרובע מששת ימי בראשית" - זכור לי ירושלמי או מפרשים אחרים ע"כ, שמבארים שרק בבריות, אך בצורות אחרות יש; אגב, אדרבה, הירושלמי אומר אם כבר שהלוחות בצורת מלבן - אבל גם ע"ז יש מחלוקת בין רשב"ג לבין ר' יוסי (או שאני מתבלבל עם אמורא אחר); בל נשכח גם את מה שכתוב שאין אפשרות של חלל ריק בארון ברית, ואם הלוחות עגולות, ממילא נשאר חלל ריק, וכאמור אכמ"ל. בן צבי (שיחה) 15:26, 6 באוגוסט 2021 (IDT)
"אין אפשרות של חלל ריק בארון ברית"?[דרוש מקור]. בגמרא יש חשבון לפיו אין חלל מיותר, אבל אסור שיהיה בו חלל ריק? אתה מתכוון לדעת רב שמואל בר נחמן, תלמוד ירושלמי, מסכת תענית, פרק ד', הלכה ה', שיעור נוסף יש בבראשית רבה שלפיו הלוחות מלבניות. בירושלמי (נדרים) אכן נאמר לדעה אחת שזה רק בבריות, אבל זה לאפוקי מאוכלין. בכל אופן, מה שטוב לרוב בתי הכנסיות בפזורת ישראל טוב גם כאן. --המאיר (שיחה) 15:45, 6 באוגוסט 2021 (IDT)
"כלי שרת אינן מקדשין.. אלא מלאין" (זבחים פח א). וכוונתי בעיקר לפירוט הגמרא לגבי המקום בארון הברית, מה שיוצא שאין אפשרות של חלל ריק. מרובעות או מלבן - לעגולות לא מצאו ולו מקור אחד, ומגיע ככל הידוע ממקורות נוצרים לגמרי. בירושלמי מובן גם לגבי דבר כלוחות הברית שיכולים להברא בששת ימי בראשית. מה שטוב לרוב בתי הכנסיות טוב גם כאן: טענה שלא במקומה, שהרי יש כאן איסורי לא תוסיפו ולא תגרעו, לא תלכו בחוקות הגויים וכו'. ואדרבה, איך אפשר לייצג אנציקלופדיה יהודית בסמל שהוא היפך דברי הגמרא?!. בן צבי (שיחה) 16:46, 6 באוגוסט 2021 (IDT)
את הדיון על צורת הלוחות נשאיר לדף השיחה שם. לגבי הלוגו, בכוונה עשיתי שימוש מעודן - משהו בין עיגול פרספקטיבי של ספר לבין צורת הלוחות. אם צריך, אפשר לעדן עוד את העיגול, באופן שרק יזכיר את צורת הלוחות הנפוצה, ולא משהו שידגיש זאת. אם רוצים צורה הנדסית יהודית חלקית ופשוטה, אין הרבה הצעות מלבד מגן דוד, לוחות הברית (כשהן עגולות) ואולי עוד משהו. ראו דוגמה נוספת כאן. יהונתןשיחה • כ"ח באב ה'תשפ"א 17:02, 6 באוגוסט 2021 (IDT)
האחרון ממש יפה, יהונתן!--שלמה ~ שיחה ~ 17:04, 6 באוגוסט 2021 (IDT)
קצת מבולגן כבר.. הכנתי גם משהו כזה (צריך רק לסדר את הגודל בשביל להעלות לאתר). בן צבי (שיחה) 17:21, 6 באוגוסט 2021 (IDT)
עוד שיפוץ, ראו שם

אפשר יהיה לוותר על סמל הלוחות. כתב רש"י נראה לי מבטא יותר טוב את הרעיון. (איך עשית קישור שפתוח בנטפרי)--יהודהשיחהל' באב ה'תשפ"א • 22:24, 7 באוגוסט 2021 (IDT)

כתב רש"י לא מומלץ באתר ציבורי.המאיר (שיחה) 22:55, 7 באוגוסט 2021 (IDT)
יש לי עוד כמה להציע: [1] (כמו הקודם, אבל צבעוני, ועם סימון V קל), [2] (שילוב של סמל הגנה, אפשר לשים רק את חציו התחתון. אני לא אוהב כלל), [3] (הצעה אחרת חדשה), [4] (הצעה ישנה, בשתי גרסאות דומות). יהונתןשיחה • ל' באב ה'תשפ"א 01:39, 8 באוגוסט 2021 (IDT)
מגן נראה כמו אנטי וירוס.--המאיר (שיחה) 01:50, 8 באוגוסט 2021 (IDT)
שלמה יעבוד גם יעבוד. הקובץ נמצא כעת בשרת של האתר. אם תעתיק את הטקסט למחשבך הוא יהיה שם. ליצירת קישור כזה, לחץ על F12 בדפדפן כרום כאשר הוא מציג תמונה, ובחר "Application" ואז כאשר תציג את התמונה לחץ עליה בלחצן ימני ובחר "Copy image as data URI" מ"מ זה תופס הרבה מקום בדף.--יהודהשיחהל' באב ה'תשפ"א • 08:43, 8 באוגוסט 2021 (IDT)
מה דעתכם על זה? (הרעיון המקורי עם הוספת העיגול וכתב רש"י צבוע). ייתכן שכדאי להחליך את הצבעים לא בטוח שהועתק לי כמו הצבעים שרציתי. המאיר למה כתב רש"י לא טוב במקום ציבורי? --יהודהשיחהל' באב ה'תשפ"א • 11:35, 8 באוגוסט 2021 (IDT)
מתוך כל המוצעים כאן, הייתי מעדיף את מס' 1. ביבליופילשיחה • ל' באב ה'תשפ"א • 12:52, 8 באוגוסט 2021 (IDT)
לגבי 1, זה נחמד אבל בלי השפיץ כלפי מטה בחלק התחתון...--שלמה ~ שיחה ~ 12:54, 8 באוגוסט 2021 (IDT)
מקושקש מדי. אני אהבתי את א ואת [ב. בן צבי (שיחה) 13:59, 8 באוגוסט 2021 (IDT)
כתב רש"י לא טוב כי לא בטוח שכל הקוראים יודעים לקרוא את זה.--המאיר (שיחה) 14:11, 8 באוגוסט 2021 (IDT)
שימו לב אם התמונות שלקחתם ללוגו הם ממאגר תמונות חופשי.. Elazar (שיחה) 14:26, 8 באוגוסט 2021 (IDT)
ערב טוב, אני מכיר מעצב גרפי שיכול לעשות לאתר לוגו מקצועי במחיר מוזל. תכתבו איזה אלמנטים אתם רוצים בתוך הלוגו (כיתובים/סמלים) ומה אתם רוצים לראות בלוגו. על בסיס זה הוא יעשה 3 לוגואים ותבחרו את האחד שהכי מוצא חן בעינכם. Elazar (שיחה) 19:44, 8 באוגוסט 2021 (IDT)
אלעזר ביקש ממני להעלות בצורה שפתוחה בסינונים את הסקיצות שיצר הגרפיקאי: [5] [6]--שלמה ~ שיחה ~ 23:18, 8 באוגוסט 2021 (IDT)
הלוגואים לדעתכם בסדר? צריך לשפר משהו, לשנות?. Elazar (שיחה) 23:23, 8 באוגוסט 2021 (IDT)
אני חושב שכדאי ללכת על כיוון רעשני פחות. נחכה לשמוע מה אומר הציבור.--המאיר (שיחה) 23:25, 8 באוגוסט 2021 (IDT)
לא התחברתי לאף אחד מהם. חוסר סימטריה. וגם מזכיר קצת חלונות ויטראז' של בית כנסת ספרדי. ביבליופילשיחה • ל' באב ה'תשפ"א • 23:29, 8 באוגוסט 2021 (IDT)
הגרפיקאי כנראה זרם עם הרעיונות שכבר הוצעו פה, אבל מוטב שהיה מגיע עם משהו יצירתי משלו. בהתאם לסטנדרטים המקובלים כיום. דוד (שיחה) 23:52, 8 באוגוסט 2021 (IDT)
אם כבר הראשון, שזה בעצם מה שאני עשיתי עם קצת שינויים. חוץ מכך שאני מתנגד לקחת מעצב אחר, בזמן שהמשתמשים פה ישמחו לתרום לוגו מעיצוב שלהם. בן צבי (שיחה) 12:14, 9 באוגוסט 2021 (IDT)
אני דווקא לגמרי בעד, זה יתן תוצאה הרבה יותר טובה.--המאיר (שיחה) 16:33, 9 באוגוסט 2021 (IDT)
הקטע שהוא עושה את זה על בסיס מה שהעורכים עושים פה.. אז לתת לו ע"ז כסף?! אם כבר למקור. בן צבי (שיחה) 17:03, 9 באוגוסט 2021 (IDT)
פשוט תכתבו איך אתם רוצים שהוא יעשה את הלוגו, עם קישורים לאלמנטים. Elazar (שיחה) 18:31, 9 באוגוסט 2021 (IDT)
והוא פשוט יוסיף את הפונט?.. בן צבי (שיחה) 18:41, 9 באוגוסט 2021 (IDT)
יעשה את זה בצורה מקצועית, ללא קשר לפונט. Elazar (שיחה) 18:44, 9 באוגוסט 2021 (IDT)
אני מסכים עם בן צבי. מקצועי צריך להביא את הראש שלו והעיצוב שלו, בלי קשר למה שאנו עשינו, וכמובן בצורה מקצועית. אני חושב שהוא צריך לעשות על ראש נקי, וחבל בכלל שראה את העיצובים שלנו (עם כל הכבוד להם). הוא צריך להכין 3 סקיצות על 3 כיוונים שבראש שלו ואנו נבחר איזה כיוון נראה לנו וניתן גם הערות לשיפור אם יהיו. אפשר לתת לו העדפות/רעיונות מאוד כלליים כמו שהיינו רוצים שישולב בסמל אלמנט של כדור או ספר, או שהרעיון יבטא שילוב של קודש וחול או יבטא גלובליות וכו' וכו'. דוד (שיחה) 19:02, 9 באוגוסט 2021 (IDT)
איכשהוא לא יצא כלום בעניין... ממליץ לפנוןת לגרפיקאי.--שלמה ~ שיחה ~ 03:21, 9 בספטמבר 2021 (IDT)
ייתכן וחבר גרפיקאי שלי יכול לעשות משהו יפה במחיר יחסית זול, השאלה היא מה התקציב שיש? בן צבי (שיחה) 09:23, 9 בספטמבר 2021 (IDT)
יהונתן יותר מתמצא בכאלה נושאים...--שלמה ~ שיחה ~ 09:26, 9 בספטמבר 2021 (IDT)

אפשרות עדכון מוויקיפדיה לערכים ששוכתבו[edit | edit source]

הסרתי מהערך הושיעה את עמך קטעים בלתי אנציקלופדיים. בסיום העבודה אני מעיף מבט על הערך, והנה - בתחתיתו כתוב שהערך בוויקיפדיה גדול מערך זה ב-1366 תווים, ויש שם הצעה לעדכן מוויקיפדיה ולהעשיר את הערך אצלנו. יצרתי את התבנית משתמש:גוראריה/תבנית הנותנת קרדיט אך ללא אפשרות עדכון, ואני מציע להשתמש בתבנית כזו בערכים ששוכתבו. גורשיחה • ב' באלול ה'תשפ"א • 20:52, 9 באוגוסט 2021 (IDT)

זה נראה דבר חשוב מאוד, אך רק תסביר ביתר פירוט את העניין, ואת אופן השימוש בה. את הערך הושיעה את עמך יש אפשרות לעדכן. ביבליופילשיחה • א' באלול ה'תשפ"א • 21:16, 9 באוגוסט 2021 (IDT)
מהותית אתה צודק ולכאורה יש ערכים שאין לאפשר בהם עדכון אוטומטי (לפחות עם הכלים הקיימים כיום). טכנית - לא יכול להתבצע בצורה שהצעת. יש צורך לשמר את תבנית קרדיט ויקיפדיה בכל הערכים הרלוונטים. נצטרך ליצור פתרון ייעודי. (כמו פרמטר, שאינו פשוט כלל להוספה בתבנית זו). דוד (שיחה) 21:22, 9 באוגוסט 2021 (IDT)
כפתרון זמני, אפשר להוסיף לערך תבנית {{ללא עדכון אוטומטי}} והסקריפט שיזהה שהתבנית קיימת בערך יעצור את הפעולה. דוד (שיחה) 21:26, 9 באוגוסט 2021 (IDT)
הצעה חשובה. בין אם נשתמש בתבנית של גור, ובין אם בזו האחרונה. יהונתןשיחה • ב' באלול ה'תשפ"א 21:38, 9 באוגוסט 2021 (IDT)
ביבליופיל - אם ישתמשו בתבנית מעין זו שהצעתי לא יוכלו לעדכן את הערך הנ"ל. דוד - לא הבנתי למה אי אפשר ליצור תבנית קרדיט נוספת, שונה. גורשיחה • ב' באלול ה'תשפ"א • 22:49, 9 באוגוסט 2021 (IDT)
פלוס נוסף יש להצעתי, והוא הנוסח בתבנית: "דף זה מוגש באדיבות ויקיפדיה העברית, ושוכתב באתר האנציקלופדיה היהודית. (הדף המקורי, רשימת התורמים)" גורשיחה • ב' באלול ה'תשפ"א • 23:07, 9 באוגוסט 2021 (IDT)
זו לא תבנית רגילה, ההתאמות שלנו בשרת מסתמכות עליה מכמה בחינות. כשיוסדר בצורה מסודרת עם פרמטר (בעתיד) לא תהיה בעיה להתאים גם את הנוסח. בינתיים ההצעה שלי אמורה להספיק. דוד (שיחה) 23:16, 9 באוגוסט 2021 (IDT)
איך מתקדמים עם ההצעה שלך? גורשיחה • ב' באלול ה'תשפ"א • 23:19, 9 באוגוסט 2021 (IDT)
מוסיפים את התבנית הנ"ל. ואני בלי נדר אשתדל בקרוב לתקן את הסקריפט בהתאם. דוד (שיחה) 00:21, 10 באוגוסט 2021 (IDT)

שינוי שם[edit | edit source]

אני מציע שבמקרים של כתיב שגוי, כמו כאן, אפשר לשנות ללא דיון מקדים, תוך הנחת {{תבנית:שינוי שם בוצע}}. ביבליופילשיחה • ו' בתשרי ה'תשפ"ב • 15:55, 12 בספטמבר 2021 (IDT)

השאלה היא האם אכן מדובר בכתיב שגוי, או שצריך לנהוג במקרה מסוים ההפך. אבל בכללי אני די בעד הצעה זו. בן צבי (שיחה) 16:34, 12 בספטמבר 2021 (IDT)
אם אינני טועה, זה הנוהל הקיים כבר. אין חיוב כלל לפתוח דיון בדף שיחה, אלא אם כן מישהו מערער על ההעברה שאז יש צורך לפנות לדף שיחה. גמר חתימה טובה, איש גלילישיחה • ו' בתשרי ה'תשפ"ב • 16:38, 12 בספטמבר 2021 (IDT)
והנה מצאתי את הכתוב במודגש בדף התבנית {{שינוי שם}}: "הנחת התבנית אינה מהווה תנאי מקדים לשינוי שמו של ערך. כמו כן, במקרים שבהם מדובר בשגיאה ברורה או בשם הנוגד במובהק את המדיניות הנהוגה או את הכללים המקובלים, אין צורך להשתמש בתבנית וניתן לבצע העברה ללא דיון מקדים". גמר חתימה טובה, איש גלילישיחה • ו' בתשרי ה'תשפ"ב • 16:41, 12 בספטמבר 2021 (IDT)
באופן כללי יש להמליץ על הלך הרוח החששני מדי כי "הנשאל הרי זה שופך ימים". איבוד הזמן והאנרגיה לא שווה את זה. המגמה צריכה לנטות מעט לכיוון הדינמיות. יהונתןשיחה • ז' בתשרי ה'תשפ"ב 23:23, 12 בספטמבר 2021 (IDT)

האנציקלופדיה היהודית לאן?[edit | edit source]

עורכים, לא סוד גדול שכבר כשלושה חדשים לפחות כמעט אין כאן פעילות. האם זה עניין יזום? אם כן, מדוע? ואם לא, מה עושים ולאן מכאן? 213.137.64.109 20:51, 3 במאי 2022 (IDT)

מצטרף לשאלה, איש הישראלישיחה • ג' באייר ה'תשפ"ב ליצירה • 23:17, 4 במאי 2022 (IDT)
אין חלילה שום יוזמה שכזו. בתקופה האחרונה הביאו צירוף של כמה נסיבות להתמעטות פעילותם של כמה מהעורכים כאן, ובאופן טבעי, נגרמה ירידה בעקבות זאת. נקווה שתקופת השפל תחלוף במהרה, והאתר יתפתח ויתרחב. ביבליופילשיחה • ד' באייר ה'תשפ"ב • 23:48, 5 במאי 2022 (IDT)
במעלה הדף נידון רעיון מעניין, אני מציע לשנות אותו קצת, כל הערכים שבהיסטוריה שלהם יש רק עריכה אחת של ’נבדק ואושר’ יימחקו ויופנו לויקיפדיה (אם כהפניה - במגבלות הטכניות הקיימות, ואם מהערכים שייותרו בצורת [[w:he:שם הערך]]). כך ישארו כאן רק הערכים שנוצרו או שוכתבו באתר. זה ייפתור לדעתי כמה מההסתייגויות שהובעו בדיון הקודם, ויעודד יותר את חדוות היצירה באתר.
כמובן שאין כוונתי שעורכי האתר ייצרו את 300,000 הערכים החסרים, אלא רק שבשלב זה, לדעתי זה מה שיועיל יותר. 147.161.8.68 12:27, 6 במאי 2022 (IDT)
אני אישית חזרתי כעת מחופשת פעילות ארוכה. מקוה לשמור על רף פעילות סביר בעתיד הקרוב. זכריהו בן בניהשיחה • ח' באייר ה'תשפ"ב 16:29, 9 במאי 2022 (IDT)

עדכון ערכים[edit | edit source]

עורכים מישהו יודע מדוע העדכון לא עובד, הוא לא נותן לעשות אותו. --ת"ח (שיחה) 21:48, 3 בספטמבר 2022 (IDT)

כיצד אפשר לעזור? אי אפשר![edit | edit source]

עורכים, זה לא נורא שאין המשתמשים הותיקים פעילים כ"כ כבראשונה (עי' לעיל); כך דרכו של כל אתר ואתר, דור הולך ודור בא.

במה דברים אמורים? כשדור חדש אכן בא. ולא עוד, אלא שגם הדור הקודם מתחדש כנשר בחדוות היצירה כשדור חדש בא ופועל (ולא רק נרשם ועוזב לאחר יום או יומיים).

בתור משתמש חדש, נא יורשה לי להציע שדבר זה צריך לתקן בדחיפות, לפתוח שערים רחבים בעד משתמשים חדשים ולסלול להם דרכים מהירים להשתלב על נקלה.

כפרט בעלמא להראות על הכלל, בעמוד ראשי יש קישור "כיצד אפשר לעזור?". זה היה מן הקישורים הראשונים שרציתי לבקר כאן, מלא רצון טוב ונכונות לעזור; אך לא, "אין לך הרשאה לבצע את הפעולה שביקשת."

כעת אני מבין שענין ההתאמה וסינון אינו פתוח לשמתמשים חדשים, ואני מבין את זה לגמרי. אך המשתמשים הישנים אין להם צורך בקישור זה, הם ידעו בלא"ה להגיע למשימות שלהם, ובקישור זה צריך לשים משימות המתאימות למבקרים ומשתמשים חדשים.

ובכן, כיצד באמת אפשר לי לעזור? בתיקון טיוטות (יש מי שקורא את זה בכלל)? בעדכון ערכים מויקיפדיה (זה מצריך אישור מחדש)? בכתיבת ערכים חדשים (זה פתוח למשתמשים חדשים)? במשהו אחר? אני קצת מבולבל באמת.--אוהב חכמה (שיחה) 23:34, 3 בספטמבר 2022 (IDT)

אכן גם אני מצטרף לדברי כבוד הרב אוהב חכמה אין לי כל ידע כיצד ביכולתי להועיל חוץ מהגהה בערכים קיימים וחבל. החותם בצער רב ומצפה לתג' מי אני (שיחה) 13:05, 5 בינואר 2023 (IST)