איבר שהנשמה תלויה בו

From האנציקלופדיה היהודית
Jump to: navigation, search

איבר שהנשמה תלויה בו הוא מושג הלכתי המגדיר איבר בעל תפקיד ומשמעות מכרעת לחיי האדם או בעל החיים, ושאם יינטל אותו איבר, הדבר יפגע בחייו. לאיבר זה יש משקל הלכתי רב, והוא נחשב כמו כל הגוף כולו לעניין כמה דינים הלכתיים, כמו הקדש וערכין. קיימות מספר שיטות בהגדרת האיברים הנכללים באיבר שהנשמה תלויה בו.

הגדרת האיבר

בתלמוד הבבלי נחלקו האמוראים כיצד להגדיר איבר שהנשמה תלויה בו[1]:

 1. דעת רב חסדא: כל איבר שהסרתו הופכת את את האדם או בעל החיים לטרֵפה, כגון הרגל מהברך ומעלה.
 2. דעת רבא: רק איבר שהסרתו נותנת לבעל-חי דין של נבלה בחייה, לעניין טומאת נבלה, כגון הירך ומשולש הירך.
 3. דעת רב ששת: רק איבר שהסרתו גורמת תמותה מידית לאדם או לבעל החיים, כגון הלב או הוושט.

לא מופיעה בפוסקים הכרעה ברורה בין השיטות[2].

השלכות הלכתיות

קיימות מספר השלכות הלכתיות לאיברים שהנשמה תלויה בהם, מהן:

 • בהקדש - המקדיש אבר שהנשמה תלויה בו של בהמה, כולה קדושה[3].
 • בערכין - המעריך אבר שהנשמה תלויה בו של אדם כלשהו (כגון שאמר "ערך לבי עליי", או "כבדו של פלוני עליי"), עליו לתת את דמי ערך כל אותו האדם[4] דין זה נקרא "נידון בכבודו".
 • בנזירות - המקבל על עצמו נזירות באבר שהנשמה תלויה בו (כגון שאמר "ראשי נזיר", או "כבדי נזיר), הריהו נזיר[5].

אופנים נוספים בהם דנו בתלמוד ובפוסקים אם דין איבר שהנשמה תלויה בו כדין כל הגוף, הם לעניין תמורה, מכירה, בכור, קידושין ותשלומי ארבעה וחמישה[6].

כמו כן, תרומת איבר מהאיברים שהנשמה תלויה בהם, כאשר התורם עדיין חי, אסורה גם אם נעשה בהסכמה מלאה של התורם[7].

ראו גם

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים

הערות שוליים


שגיאות פרמטריות בתבנית:הערות שוליים

לא נמצא templatedata תקין

 1. ^ תלמוד בבלימסכת תמורהדף י"א, עמוד ב'.
 2. ^ ראו האנציקלופדיה התלמודית, כרך א', ערך "אבר שהנשמה תלויה בו", טור ק"ט, הערה 4, שדעת הרמב"ם בעניין איננה ברורה.
 3. ^ תלמוד בבלימסכת תמורהדף י"א, עמוד ב'; משנה תורה לרמב"ם, הלכות מעשה הקרבנות, פרק ט"ו, הלכה ב'.
 4. ^ תלמוד בבלימסכת ערכיןדף ד', עמוד א'; משנה תורה לרמב"ם, ספר ערכין, הלכות ב, פרק א'.
 5. ^ תוספתא, נזיר, פרק ג'; תלמוד בבלימסכת נזירדף כ"א, עמוד ב'; משנה תורה לרמב"ם, הלכות נזירות, פרק א', הלכה ט"ז.
 6. ^ ראו עליהם באנציקלופדיה תלמודית, כרך א', ערך "אבר שהנשמה תלויה בו", טור ק"ט ואילך.
 7. ^ הרב מרדכי הלפרין, "נטילת איברים להשתלה מתורם חי", בתוך: אסיא, גיליון מ"ה-מ"ו, עמ' 40; הרב שמואל רבינוביץ, "סחר באיברים", בתוך: אסיא, גיליון ס"א-ס"ב, תשנ"ח, עמ' 58.

NivdakVeushar.png